Video nhạc Thánh Ca | Phúc cho những ai thật sự dâng mình cho Đức Chúa Trời

06/08/2021

Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời yêu mến bất kỳ ai có thể thực hiện ý muốn của Ngài,

bất kỳ ai có thể thể hiện sự quan tâm đến những trọng trách của Ngài,

và bất kỳ ai có thể dâng trọn cho Ngài bằng một tấm lòng thật và chân thành.

Đức Chúa Trời sẽ liên tục khai sáng cho họ,

và không để họ tuột khỏi Ngài.

Đức Chúa Trời thường phán:“Những ai chân thành dâng mình cho Ta,

Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào”.

“Ban phước” ám chỉ điều gì? Ngươi có biết không?

Trong bối cảnh công tác hiện tại của Đức Thánh Linh,

nó đề cập đến những trọng trách mà Đức Chúa Trời trao cho ngươi.

Đức Chúa Trời thường phán:“Những ai chân thành dâng mình cho Ta,

Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào”.

Đối với tất cả những ai có thể gánh trọng trách cho hội thánh,

và những ai chân thành dâng mình vì Đức Chúa Trời,

cả trọng trách và sự tha thiết của họ đều là hai ơn phước đến từ Đức Chúa Trời.

Ngoài ra, những sự mặc khải Ngài ban cho họ cũng là một ơn phước đến từ Ngài.

Đức Chúa Trời thường phán:“Những ai chân thành dâng mình cho Ta,

Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào”.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger