Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Chân tướng của một mục sư

14/01/2022

Nhân vật chính thấy rằng Mục sư Lý trong hội thánh của chị đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp để làm việc cho Chúa, và ông luôn dốc hết lòng hết sức, nên chị rất sùng bái và ngưỡng mộ ông. Sau đó, chị tiếp nhận phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng và mừng rỡ chia sẻ tin tuyệt vời về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus với Mục sư Lý. Ngạc nhiên thay, ông chẳng chịu tìm hiểu lẽ thật gì cả, mà chỉ lên án công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Ông tiến hành phong tỏa hội thánh, cố gắng ngăn cả các tín hữu khác tìm hiểu con đường thật. Chị cảm thấy yếu đuối và khó hiểu – Mục sư Lý am hiểu Kinh Thánh, đã phụng sự Chúa nhiều năm và khao khát Chúa tái lâm, vậy tại sao giờ Chúa thật sự đã đến, ông lại không chịu tìm hiểu? Cuối cùng, nhờ đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chị thấy rõ thực chất của ông là phụng sự Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Ngài. Chị không còn bị kìm hãm bởi bầy tôi tà ác này, và đến trước Đức Chúa Trời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger