Trích đoạn đặc sắc 18 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Đức Chúa Trời giữ quyền tối thượng trên số phận của mọi quốc gia và tất cả con người

483 |22/10/2020

Đế quốc La Mã cổ đại và Đế quốc Anh cổ đại đã rất thịnh vượng và mạnh mẽ trước khi con người biết đến, và sau đó chuyển sang suy tàn và sụp đổ. Ngày nay, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã trở thành siêu cường quốc thế giới không thể tranh cãi và đóng vai trò không thể thay thế được là duy trì và ổn định tình hình thế giới. Những loại lẽ mầu nhiệm nào thực sự được ẩn giấu đằng sau sự thịnh vượng hay sụp đổ của các quốc gia? Ai thống trị trên vận mệnh của mỗi quốc gia và tất cả con người? Phần tuyệt vời trích từ phim Cô Đốc này, Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật, sẽ tiết lộ những câu trả lời này cho bạn.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

[Hebrew Bible verses: Copyright to the Bible Society in Israel, used with permission.]

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy