Trích đoạn đặc sắc 9 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho người Y-sơ-ra-ên

21/10/2020

Sau hàng trăm năm bị luật pháp kiềm chế, người Y-sơ-ra-ên cuối cùng phải đối mặt với nguy cơ bị luật pháp kết tội và xử tử vì họ phạm luật. Họ khẩn thiết kêu gọi Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho họ một lời hứa mà có thể thay đổi số phận và sự tồn tại của họ. Vậy chính xác lời hứa này là gì? Câu trả lời được tiết lộ trong đoạn phim Cơ Đốc đặc sắc này, “Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho người Y-sơ-ra-ên”.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger