Phim tài liệu âm nhạc | Đức Chúa Trời xóa sổ trần gian bằng trận đại hồng thủy (Trích đoạn nổi bật)

21/10/2020

Khi xem đoạn phim Cơ Đốc đặc sắc “Đức Chúa Trời xóa sổ trần gian bằng trận đại hồng thủy”, bạn sẽ nhận ra tâm tính công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng như sự chăm sóc và lòng nhân từ của Ngài dành cho loài người, và sẽ tìm thấy con đường đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời giữa thảm họa.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger