Nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời giáng lâm cùng sự phán xét

19/03/2021

Hiện nay, Đức Chúa Trời không chỉ đang giáng xuống quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ,

mà Đức Chúa Trời cũng đang quay lại đối mặt với toàn vũ trụ,

khiến cho toàn bộ thiên cung rung chuyển.

Có một nơi nào ở bất cứ đâu mà không chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời không?

Có một nơi nào không tồn tại trong những thiên tai mà Đức Chúa Trời trút xuống không?

Mọi nơi Đức Chúa Trời qua,

Đức Chúa Trời đều đã reo rắc tất cả các loại “hạt giống thảm họa”.

Đây là một trong những cách Đức Chúa Trời làm việc

và hiển nhiên là một hành động cứu rỗi cho nhân loại,

và những gì Đức Chúa Trời dành cho họ vẫn là một dạng tình yêu.

Đức Chúa Trời ước được cho phép thậm chí nhiều người hơn biết đến Đức Chúa Trời

và có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời,

và bằng cách này bắt đầu tôn kính một Đức Chúa Trời

mà họ đã không thể trông thấy trong quá nhiều năm trời,

Đấng mà ngay bây giờ là có thật.

Đức Chúa Trời ước được cho phép thậm chí nhiều người hơn biết đến Đức Chúa Trời

và có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời,

và bằng cách này bắt đầu tôn kính một Đức Chúa Trời

mà họ đã không thể trông thấy trong quá nhiều năm trời,

Đấng mà ngay bây giờ là có thật.

Đấng mà ngay bây giờ là có thật.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger