Phim tài liệu âm nhạc | Đức Chúa Trời đến trần gian để thực hiện lễ chuộc tội cho con người (Trích đoạn nổi bật)

21/10/2020

Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Jêsus đã đến giữa loài người và bị đóng đinh trên cây thập giá vì lợi ích của con người. Ngài đã giải thoát con người khỏi sự trói buộc của luật pháp, và nhờ của lễ chuộc tội, loài người được vui hưởng tình yêu và lòng nhân từ của Chúa… Chúa Jêsus xuất hiện đưa nhân loại vào một thời đại mới. Đồng thời cũng cải thiện mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người, và mở ra một sự khởi đầu mới, mở màn mới cho công tác quản lý của Đức Chúa Trời giữa nhân loại.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger