Giờ tôi có thể phân biệt Đấng Christ thật và giả

06/10/2020

Bởi Ganxin, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không sở hữu chút gì thực chất của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và quyết định bởi bản thân Đức Chúa Trời. Bằng cách này, nếu ngươi thực sự mong muốn tìm kiếm con đường sự sống, ngươi trước hết phải thừa nhận rằng Đức Chúa Trời, bằng cách giáng thế mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác ban cho con người con đường sự sống, và ngươi phải thừa nhận rằng chính trong thời kỳ sau rốt mà Ngài giáng thế để ban con đường sự sống cho con người. Đây không phải là quá khứ; mà là điều đang diễn ra ngày hôm nay(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời phán rất rõ ràng. Ngài nói cho chúng ta biết nguyên tắc để phân biệt Đấng Christ thật và những Christ giả chỉ trong vài lời: Họ có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác để cứu rỗi con người hay không? Đây chính là nguyên tắc cốt lõi. Trong đức tin của tôi trước đây, các mục sư và trưởng lão luôn bắt chúng tôi phải đề phòng những Christ giả, nhưng chưa từng giải thích nguyên tắc về cách phân biệt. Họ quy kết rằng mọi chứng ngôn về sự tái lâm của Chúa đều là giả, và bảo chúng tôi không được dính dáng gì tới nó. Nên khi nghe nói rằng Chúa đã tái lâm, tôi đã không dám tìm hiểu. Tôi suýt nữa đã bác bỏ Đấng Christ vào thời kỳ sau rốt và bỏ lỡ cơ hội để nghinh tiếp Chúa.

Sau khi tin vào Jêsus năm 1996, tôi đã luôn cầu nguyện với Ngài bất cứ khi nào có chuyện xảy ra, và tôi đã vượt qua nhiều khó khăn theo cách này. Có Chúa ở bên tôi thật kỳ diệu, tôi cảm thấy bình an và vui sướng. Sau vài năm, tôi đã nhận ra các mục sư trưởng lão không còn gì mới mẻ để truyền đạt và không còn ánh sáng trong những bài giảng của họ. Số người tham dự những buổi thờ phượng giảm mạnh, một số còn ngủ gật khi nghe giảng. Tôi chẳng tiếp thu được gì nữa và không còn cảm thấy niềm vui thuộc linh. Tôi đã không muốn đi nữa nhưng lại cảm thấy tội lỗi, nên đã ép mình tiếp tục đi.

Tại một buổi họp, Trưởng lão Từ nói, “Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo chúng ta: ‘Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa, phần lớn đã ứng nghiệm và Ngài sẽ sớm đến với chúng ta, nhưng những Christ giả cũng sẽ xuất hiện để mê hoặc chúng ta. Chúng ta phải cẩn trọng, và không được tiếp nhận bất cứ tin gì về việc Chúa đã tái lâm. Tia Chớp Phương Đông đang làm chứng rằng Chúa đã tái lâm và đang thực hiện công tác mới. Nhiều tín hữu chân chính từ nhiều Hội Thánh đã tiếp nhận điều đó. Kể cả những người rao giảng lâu năm cũng đã bị Tia Chớp Phương Đông cướp đi. Tuổi đời của mọi người còn non nớt, nên hãy tránh xa những người lạ để tránh bị mê hoặc bởi Tia Chớp Phương Đông”.

Khi tôi nghe nói Tia Chớp Phương Đông nói rằng Chúa đã tái lâm, và nhiều người rao giảng lâu năm đã tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông, tôi đã rất hoảng hốt và nghĩ, “Những người rao giảng này hiểu rõ Kinh Thánh và là những người rất kiên định. Với họ, tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông không phải là điều đơn giản. Liệu Tia Chớp Phương Đông có lẽ thật để tìm kiếm không? Mình đã mong mỏi sự tái lâm của Chúa bao năm qua. Nếu Ngài thực sự đã tái lâm mà mình không tìm kiếm hay tìm hiểu, thì mình sẽ phải làm gì nếu Ngài bỏ rơi mình đây?” Nhưng tôi đã rất lo về điều mà Trưởng lão Từ đã nói rằng những Christ giả sẽ xuất hiện vào thời kỳ sau rốt – tôi không thể bị mê hoặc! Tôi hơi mâu thuẫn một chút và không biết phải làm gì, nên tôi đã cầu nguyện trong lòng: “Con có nên lắng nghe Tia Chớp Phương Đông nếu có ai từ Hội Thánh đó đến rao giảng cho con không? Đức Chúa Jêsus, xin hãy khai sáng và dẫn dắt con”. Sau đó tôi nghĩ tới câu này trong Kinh Thánh: “Vì chính Ðức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:5-6). Ngay lập tức tôi cảm thấy bình an trong lòng. Đã có Chúa ở sau tôi, không có gì phải sợ hãi. Chỉ cần tôi cầu nguyện với Chúa thường xuyên, Ngài sẽ hướng dẫn tôi cách phân biệt những Christ giả. Lắng nghe một chút cũng chẳng sao.

Một ngày vào một buổi họp, Trưởng lão Từ lại nói tiếp về cách đề phòng Tia Chớp Phương Đông, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác về những Christ giả mê hoặc mọi người, bảo chúng tôi tránh xa những người lạ. Rồi chị Tiền nói: “Trưởng lão Từ, tại sao ông lại bảo chúng tôi tránh xa những người lạ? Ông luôn nói Chúa sẽ sớm đến với chúng ta, rằng thực tế Ngài đã bước chân Ngài vào cửa. Tia Chớp Phương Đông đang làm chứng rằng Ngài đã tái lâm và đang bày tỏ lẽ thật. Có phải ý muốn của Chúa là ta, không nghe họ và tìm kiếm điều này không? Kinh Thánh nói, ‘Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng’ (Rô-ma 10:17). Để xác định có phải Tia Chớp Phương Đông là sự tái lâm của Chúa hay không, trước hết ta phải nghe họ giảng. Nếu chúng ta không lắng nghe và tránh xa họ, thì làm sao biết Tia Chớp Phương Đông nói đúng hay không? Nếu đó thực sự là sự tái lâm của Chúa, thì không phải ông đang ngăn cản chúng tôi quay về Chúa hay sao?” Rồi chị Tông nói, “Đức Chúa Jêsus phán: ‘Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho(Ma-thi-ơ 7:7). Chúa muốn chúng ta cầu nguyện và tìm kiếm nhiều hơn với những thứ mà chúng ta không hiểu. Chỉ cần chúng ta tìm kiếm với tấm lòng rộng mở, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện và dẫn dắt chúng ta. Chúng ta nghe phúc âm về sự tái lâm của Chúa nhưng lại không tìm hiểu nó, không tìm kiếm ý muốn của Chúa qua lời cầu nguyện. Điều này trái với lời dạy của Ngài, vậy sao chúng ta nghinh tiếp Ngài được?”

Trưởng lão Từ bị hai chị em này làm cho bối rối và không đưa ra được lý do bào chữa. Tôi nghĩ những gì hai chị này nói rất đúng, chúng ta nên tự mình tìm hiểu Tia Chớp Phương Đông. Tôi cũng đã rất bất ngờ. Chị Tông luôn rất nhút nhát và hiếm khi phát biểu, nhưng chị ấy đã có can đảm để tranh luận với trưởng lão. Chị ấy còn đưa ra bằng chứng chắc chắn từ Kinh Thánh để không ai có thể bắt bẻ. Thật không thể tin nổi! Sao nhận thức và tư tưởng của hai chị ấy lại trở nên tốt như vậy? Có phải họ đã tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông? Sự tái lâm của Chúa là chuyện hệ trọng, tôi phải làm rõ chuyện này, nên tôi đã quyết định hỏi họ.

Hôm sau, tôi đã hỏi chị Tông có phải chị ấy đã tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông không. Chị ấy đã gật đầu và nói, “Chúa đã tái lâm thành Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta cũng như thực hiện công tác phán xét để nhổ bỏ tận gốc bản tính tội lỗi và làm tinh sạch sự bại hoại của chúng ta, cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi một lần và mãi mãi”. Nghe chị ấy nói điều này, tôi cảm thấy mình phải nghe những gì Tia Chớp Phương Đông nói. Chị ấy sắp xếp cho tôi nghe mối thông công từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Khi ngày đó đến, tôi đã nói với một anh ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng về sự mơ hồ của mình. “Đức Chúa Jêsus phán: ‘Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Trưởng lão Từ nói rằng những Christ giả sẽ xuất hiện vào thời kỳ sau rốt khi Chúa tái lâm, rằng mọi tin tức về sự tái lâm của Chúa đều là giả, và rằng chúng tôi không nên tìm hiểu về nó. Tôi không nghĩ việc đề phòng như vậy phù hợp với ý muốn của Chúa. Lỡ chúng tôi không tìm hiểu và nghinh tiếp Ngài để rồi bị Ngài bỏ rơi thì sao? Nhưng tôi cũng rất sợ bị mê hoặc. Khi ai đó rao giảng sự tái lâm của Chúa, chúng tôi nên làm gì? Tôi thực sự muốn hiểu chuyện này”.

Anh ấy cười và nói, “Chúng ta đều sợ đi lạc và bị mê hoặc bởi những Christ giả. Sẽ là hết sức bình thường, nếu chúng ta lo lắng như vậy. Nhưng chỉ sợ hãi thôi thì có ích gì? Sợ có giải quyết được vấn đề không? Để hiểu chuyện này và biết phải làm gì, chúng ta phải hiểu ý muốn của Chúa đằng sau những lời của Ngài. Ngài phán những lời đó để chúng ta có thể phân biệt những Christ giả, và không bị mê hoặc. Ngài không phán như thế để chúng ta đề phòng tất cả và thậm chí bác bỏ sự tái lâm của Chúa. Ngài không những nói rằng những Christ giả sẽ xuất hiện vào thời kỳ sau rốt, mà còn cho chúng ta biết cách phân biệt những Christ giả. Chúa đã phán: ‘Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:24). Những lời của Chúa rất rõ ràng. Những Christ giả chủ yếu dựa vào những dấu lớn và phép lạ để mê hoặc mọi người. Khi biết những dấu hiệu xác nhận các Christ giả, chúng ta chỉ cần phải cẩn trọng và sẽ không bị mê hoặc. Nếu đưa câu này ra khỏi ngữ cảnh và hiểu sai những lời của Chúa, quy kết mọi tin tức về sự tái lâm của Chúa là giả và không chịu tìm kiếm chút nào, thì không phải ta đang chối bỏ và lên án sự tái lâm của Chúa sao?”

Điều này khiến tôi rất sửng sốt. Tôi nghĩ, “Chẳng phải đúng thế còn gì nữa? Chúa đã báo trước sự tái lâm của Ngài, nhưng chúng ta đã hiểu sai ngữ cảnh, quy kết mọi tin tức về sự tái lâm của Ngài là giả. Chúng ta đã và đang lên án sự tái lâm của Chúa!”

Ngay sau đó, anh ấy tiếp tục thông công: “Đức Chúa Jêsus đã bảo chúng ta rằng: ‘Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người(Ma-thi-ơ 25:6). ‘Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). Chúng ta có thể thấy rằng khi Chúa tái lâm, một số người sẽ nghe thấy tiếng Ngài trước, sau đó rao giảng và làm chứng cho điều đó. Đây chính là tiếng gõ cửa của Chúa. Nếu chúng ta nghe những gì các mục sư nói và không nghe bất cứ ai làm chứng rằng Chúa đã tái lâm, cũng như không dỏng tai nghe, mở mắt nhìn, liệu chúng ta có thể nghe thấy tiếng Ngài và nghinh tiếp Ngài không? Như thế không phải là tự mình hại mình hay sao?”

Khi nghe vậy, tôi nghĩ những gì anh ấy nói phù hợp với Kinh Thánh, và với ý muốn của Chúa. Hóa ra Chúa nói với chúng ta rằng những Christ giả chủ yếu mê hoặc mọi người bằng cách phô bày những chỉ và phép lạ, rằng chúng ta phải phân biệt được những Christ giả, chứ đừng tiêu cực và đề phòng tất cả mọi người. Những lời của Chúa thật rõ ràng, sao trước đây tôi lại không thấy điều này chứ? Các mục sư và trưởng lão đã đọc câu này rất nhiều lần, nhưng họ không những không đề cập đến nguyên tắc này, mà còn xuyên tạc câu này và hiểu sai Kinh Thánh, nói rằng mọi tin tức về sự tái lâm của Chúa đều là giả. Giờ có vẻ như họ đã không hiểu Kinh Thánh chút nào. Nhưng họ vẫn bảo chúng tôi tránh xa những người lạ và không cho chúng tôi tìm kiếm phúc âm về sự tái lâm của Chúa. Nếu Ngài thật sự đã tái lâm, không phải tôi đang cự tuyệt Ngài hay sao? Chuyện đó thật nguy hiểm!

Sau đó anh ấy cầm một cuốn sách lên và nói, “Ta cùng đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để hiểu thêm về cách mà những Christ giả mê hoặc mọi người nhé. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: ‘Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo tạo ra bởi những tà linh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. … Trong các quan niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, phải luôn chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và phải luôn giống hệt Jêsus. Nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống như vậy. Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này(Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).”

Đọc xong, anh ấy nói, “Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, và Ngài không bao giờ lặp lại công tác của mình. Trong Thời Đại Luật Pháp, Đức Chúa Trời ban hành luật pháp và những điều răn để dẫn dắt sự sống của con người trên đất và dạy họ cách để thờ phụng Ngài. Khi Đức Chúa Jêsus đến trong Thời Đại Ân Điển, Ngài không thực hiện lại công tác tương tự, mà thực hiện công tác cứu chuộc trên nền tảng công tác của Thời Đại Luật Pháp. Ngài nói về cách ăn năn, chữa lành người bệnh và xua đuổi ác quỷ, và làm các dấu lớn và phép lạ. Cuối cùng, Ngài đã bị đóng đinh như một của lễ chuộc tội, qua đó cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến vào thời kỳ sau rốt để thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời trên nền tảng công tác cứu chuộc của Jesus. Ngài bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, nhổ bỏ tận gốc căn nguyên của tội lỗi, là tâm tính và bản tính Sa-tan của chúng ta, Để chúng ta có thể được làm tinh sạch khỏi tội lỗi một lần và mãi mãi và được Đức Chúa Trời dẫn vào vương quốc của Ngài. Điều này cho thấy, công tác của Đức Chúa Trời luôn tiến triển và Ngài sẽ tiếp tục bày tỏ lẽ thật và công tác để cứu rỗi nhân loại dựa trên nhu cầu của họ. Nếu Chúa đến vào thời kỳ sau rốt và thực hiện lại công tác của Thời Đại Ân Điển, chữa lành người bệnh và xua đuổi ác quỷ, thì công tác của Đức Chúa Trời sẽ không tiến triển, và công tác của Đức Chúa Jêsus sẽ trở nên vô nghĩa. Thế nên khi tái lâm vào thời kỳ sau rốt, Ngài chắc chắn sẽ không làm dấu chỉ và phép lạ hay chữa lành người bệnh và xua đuổi ác quỷ. Nếu ai đó làm dấu chỉ và phép lạ, giả vờ là Chúa đã tái lâm, thì chắc chắn họ là Christ giả đang cố mê hoặc mọi người. Những Christ giả là các tà linh và ác quỷ đang giả vờ làm Đấng Christ. Họ không thể bày tỏ lẽ thật, chứ đừng nói đến thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Những gì họ có thể làm là theo sau Đức Chúa Trời, bắt chước công tác của Ngài và phô bày những phép lạ đơn giản để mê hoặc mọi người. Nhưng những phép lạ đầy thẩm quyền của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Jêsus đã thực hiện, như hồi sinh người chết, cho 5.000 người ăn, và làm gió yên biển lặng, không thể được thực hiện bởi những Christ giả. Khi hiểu được công tác của Đức Chúa Trời và có thể phân biệt được thực chất cũng như thủ đoạn dối trá của những Christ giả, chúng ta sẽ không bị họ mê hoặc”.

Sau khi nghe lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã hiểu được đôi chút về lẽ thật của việc phân biệt Christ giả. Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ, và Ngài không bao giờ lặp lại công tác của mình. Công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus đã hoàn thành, nên khi tái lâm Ngài sẽ không thực hiện công tác giống như thế một lần nữa. Các Christ giả không thể bày tỏ lẽ thật hay thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Họ chỉ có thể bắt chước công tác trước kia của Đức Chúa Trời và mê hoặc mọi người bằng vài dấu chỉ và phép lạ đơn giản. Chúa đã phán, “Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ”, và giờ tôi đã hiểu ý Ngài là gì.

Anh ấy nói tiếp: “Đức Chúa Trời Toàn Năng phán rất rõ về lẽ thật về cách phân biệt Đấng Christ thật và Christ giả, cho chúng ta thấy nguyên tắc cốt lõi để phân biệt giữa họ. Trên hết, chúng ta phải hiểu sự nhập thể là gì và hiểu thực chất của Đấng Christ. Khi chúng ta hiểu được Đấng Christ, thì tự nhiên sẽ phân biệt được Đấng Christ thật và các Christ giả”. Sau đó, anh ấy đọc tiếp vài đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không sở hữu chút gì thực chất của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và quyết định bởi bản thân Đức Chúa Trời(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Rồi anh ấy nói, “Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng ta có thể thấy rõ rằng Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài chính là Đức Chúa Trời từ trên trời mang xác thịt của Con người, đến để công tác giữa con người. Đấng Christ sở hữu nhân tính bình thường và thần tính trọn vẹn. Ngài có thể trông bình thường, nhưng thực chất của Ngài là thần tính. Thế nên Ngài có thể bày tỏ lẽ thật, nói bằng tiếng của Đức Chúa Trời, cứu rỗi nhân loại, bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì. Đấng Christ luôn có thể bày tỏ lẽ thật để duy trì và dẫn dắt con người, và chỉ cho mọi người con đường thực hành. Điều này được xác định bởi thực chất của Đấng Christ. Để chắc chắn một người có phải là Đấng Christ hay không, chúng ta phải xác định dựa trên lời nói, công tác và tâm tính của họ. Đức Chúa Jêsus chính là sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Ngài đã bắt đầu Thời Đại Ân Điển và kết thúc Thời Đại Luật Pháp. Ngài đã bày tỏ lẽ thật và ban cho con người cách ăn năn, bày tỏ tâm tính thương yêu và khoan dung của Đức Chúa Trời, chịu bị đóng đinh để thực hiện công tác cứu chuộc của Ngài. Từ phán ngôn và công tác của Ngài, ta có thể thấy, Ngài đã chu cấp những gì mà tinh thần của mọi người cần và cho mọi người một hướng đi trong thời đại mới. Ngài đã dạy mọi người thú tội và ăn năn, thương yêu mọi người xunh quanh, chịu đựng và kiên nhẫn, tha thứ bảy mươi lần bảy, yêu thương Đức Chúa Trời bằng cả trái tim và khối óc, vân vân. Chúng ta thấy bình an và vui sướng khi cầu nguyện với Chúa. Khi thú tội và ăn năn với Ngài, tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Khi chúng ta hành động theo lời của Ngài, Ngài sẽ khen ngợi và ban phước lành cho chúng ta. Từ phán ngôn, công tác của Ngài, và tâm tính mà Ngài bày tỏ, chúng ta có thể thấy rằng Ngài chính là Đấng Christ, Đấng Cứu Chuộc của nhân loại. Bây giờ Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đển để thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, cũng như đã bắt đầu Thời Đại Vương Quốc và kết thúc Thời Đại Ân Điển. Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật và tiết lộ những lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch quản lý của Ngài để cứu rỗi con người, mục đích ba giai đoạn công tác của Ngài, những lẽ nhiệm mầu trong các danh của Ngài và sự nhập thể, sự khác biệt giữa công tác của Đức Chúa Trời và của con người, giữa công tác của Đức Thánh Linh và của các tà linh, và giữa Đấng Christ thật và các Christ giả, vân vân. Ngài vạch trần nguồn gốc của bóng tối và sự tà ác của thế giới, bản tính Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời của con người và những tình trạng bại hoại khác nhau của chúng ta. Ngài cũng vạch trần tâm tính bại hoại bên trong con người, như kiêu ngạo, dối trá, xấu xa và khó chịu. Ngài cũng chỉ cho chúng ta con đường để được làm tinh sạch và những lẽ thật nào nên đưa vào thực hành, chẳng hạn như cách để trung thực, vâng phục Đức Chúa Trời, yêu thương và tôn kính Ngài, phụng sự phù hợp với ý muốn của Ngài, cách để loại bỏ tâm tính bại hoại, vân vân. Qua sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, những người được Ngài chọn đã hiểu được chút lẽ thật, họ thấy được mình đã bị Sa-tan làm bại hoại như thế nào, và nhận ra tâm tính công chính và thực chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sau đó họ bắt đầu tôn kính Đức Chúa Trời và bắt đầu thực hành theo lời Ngài và loại bỏ tâm tính bại hoại của họ. Rồi dần dần tâm tính sống của cũng họ thay đổi. Việc Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật, và thực hiện công tác phán xét, bày tỏ tâm tính công chính và oai nghi của Ngài đều chứng tỏ rằng, Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng Christ vào thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm! Những Christ giả bị tà linh ám muội, và thực ra chính là những tà linh. Họ không thể bắt đầu một thời đại mới hay kết thúc một thời đại cũ. Họ không thể bày tỏ lời Đức Chúa Trời, hay tiết lộ những lẽ nhiệm mầu trong công tác quản lý của Ngài. Họ không thể thực hiện công tác phán xét, làm tinh sạch và thay đổi con người. Họ chỉ có thể bắt chước một vài công tác cũ của Đức Chúa Trời, và thực hiện vài phép lạ đơn giản. Họ hiểu sai Kinh Thánh và nói những giáo điều giả dối, hoặc nói những điều phù hợp với quan niệm trần tục của con người để mê hoặc mọi người. Những người nghe họ sẽ đi vào ngõ cụt và chẳng đạt được điều gì cả. Họ cảm thấy lòng tăm tối hơn, cho đến khi bị Sa-tan và những tà linh dẫn đi lạc đường”.

Rồi chị Tông nói, “Đấng Christ chính là lẽ thật, đường đi, và sự sống. Đấng Christ có thể bày tỏ lẽ thật, cung ứng cho sự sống của mọi người, và chỉ đường cho họ. Những Christ giả là những tà linh không thể bày tỏ lẽ thật hoặc cung ứng cho sự sống, và không thể chỉ đường cho mọi người. Họ chỉ làm được các phép lạ và nói những điều phù hợp với quan niệm của mọi người để mê hoặc họ. Trong lời Đức Chúa Trời, chúng ta có một phương thức để phân biệt Đấng Christ thật từ những Christ giả, và chúng ta không cần phải sợ bị lầm lạc nữa”.

Dựa trên những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, hai người họ đã thông công rất rõ ràng về việc Đấng Christ là gì và cách để phân biệt những Christ giả, lòng tôi như tràn ngập ánh sáng. Điểm mấu chốt để xác định một người có phải là Đấng Christ và Chúa tái lâm hay không, là xem thực chất của họ, để thấy liệu họ có thể bày tỏ lẽ thật, và lời của Đức Chúa Trời, thực hiện công tác cứu rỗi con người hay không. Đây là điều quan trọng nhất. Chỉ ai có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác để cứu rỗi con người mới chính là Đức Chúa Trời nhập thể và chỉ ai có thể thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi con người mới chính là Đấng Christ vào thời kỳ sau rốt. Bất cứ ai không thể bày tỏ lẽ thật hay thực hiện công tác của Đức Chúa Trời, mà tự nhận là Đấng Christ hay Đức Chúa Trời, thì chính là Christ giả, là kẻ giả mạo đến để mê hoặc mọi người. Đây quả là một cách đơn giản và chính xác để phân biệt giữa Đấng Christ thật và những Christ giả! Nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng không tỏ lộ những lẽ thật và lẽ nhiệm mầu này, tôi sẽ không bao giờ hiểu chúng dù cho có đọc Kinh Thánh hay lắng nghe các mục sư nhiều như thế nào.

Anh ấy nói tiếp, “Đức Chúa Jêsus phán, ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Thần lẽ thật giờ đã đến làm Đức Chúa Trời Toàn Năng trong xác thịt. Ngài mặc khải mọi lẽ thật và lẽ nhiệm mầu mà con người cần để đạt được sự cứu rỗi, và chỉ nhờ những lời của Ngài ta mới có thể hiểu lẽ thật và có con đường đúng để thực hành”. Sau đó, anh ấy đã thông công nhiều hơn. Tôi chưa từng nghe bất cứ điều gì như vậy trước đây trong nhiều năm theo đạo. Hôm đó tôi đã hiểu được nhiều hơn cả những năm qua tin vào Chúa. Hèn gì mọi người nói bài giảng của Tia Chớp Phương Đông rất hay. Tất cả đều là đến từ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng! Tôi hỏi anh ấy, Cuốn “Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt giá bao nhiêu? Tôi muốn mua một bản và tự đọc nó”. Anh ấy cười và nói, “Nó miễn phí. Đức Chúa Trời phán: ‘Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không(Khải Huyền 21:6). Đức Chúa Trời thương yêu con người, và để cứu rỗi con người khỏi sự thống trị của Sa-tan một lần và mãi mãi, Ngài ban không cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta muốn tìm kiếm lẽ thật, Ngài sẽ ban không những lời của Ngài cho chúng ta”. Tôi cảm thấy rất xúc động. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thương yêu và chu cấp không vị lợi cho chúng ta như vậy. Rồi anh ấy tặng tôi một bản của cuốn Lời Xuất Hiện Trong Xác Thịt.

Sau đó, tôi say sưa đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng mỗi ngày. Càng đọc tôi lại càng tiếp thu được nhiều và thích nó. Tôi cảm thấy lời của Đức Chúa Trời đã chạm vào tim tôi. Những khúc mắc bao lâu nay trong đức tin của tôi đã được giải quyết. Tôi thực sự vui sướng và xúc động. Tôi nhận ra mọi tín hữu chân chính, những người đã tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông đều đã hiểu lẽ thật và nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và nhận ra Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể, là Đức Chúa Jêsus tái lâm, trước khi làm theo công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt mà không ngần ngại. Họ là những trinh nữ khôn ngoan! Tôi đã bị mê hoặc bởi những quan niệm và phát ngôn vô lý của vị mục sư và các trưởng lão trong Hội Thánh của mình, cho rằng mọi tin tức về sự tái lâm của Chúa đều là giả, và không dám tìm hiểu nó. Tôi suýt nữa đã bỏ lỡ cơ hội để nghinh tiếp Chúa. Tôi thật quá ngu ngốc! Nhưng Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi tôi. Qua thông công của các anh chị em, Ngài đã chỉ cho tôi cách phân biệt những Christ giả, nên tôi đã nghe thấy tiếng Ngài, trở nên chắc chắn về công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt và theo kịp Chiên con. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài dành cho tôi!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Phước lành “trộm được”

Bởi A Siêu, Trung Quốc Vào tháng Ba năm 2012, không biết bắt đầu từ ngày nào, nhưng tôi để ý thấy ngày nào sau bữa tối, vợ tôi cũng vội làm...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger