Phim Cơ đốc | Xét cho cùng, ai là kẻ phá vỡ các gia đình Cơ Đốc? (Trích đoạn nổi bật)

14/11/2019

Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người”(Mác 16:15). Theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, các Cơ Đốc nhân loan truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời để ngày càng nhiều người có thể đạt được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Việc họ làm thật là thương người và nhân đức. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc điên cuồng bắt giữ và bách hại những người tin vào Đức Chúa Trời, khiến cho vô số Cơ Đốc nhân không thể nào trở về nhà mình. Gia đình họ bị ly tán, các mái ấm bị rạn vỡ, và nhiều người mất mạng. Thế mà, Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng tất cả những chuyện này là do các Cơ Đốc nhân bỏ gia đình và sự nghiệp để loan truyền phúc âm. Tuyên bố này của Đảng Cộng sản Trung Quốc có ăn khớp với những sự thật không? Xét tận cùng, ai đã gây ra sự tan vỡ của các gia đình Cơ Đốc nhân?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger