Lời Đức Chúa Trời | Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời là rất quan trọng

02/06/2021

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger