Trích đoạn đặc sắc 2 của Phim Phúc Âm “Chờ đợi”: Các trinh nữ khôn ngoan có thể phân biệt Đấng Christ thật và các christ giả

07/03/2021

Đối diện với sự tái lâm của Chúa, các bạn sẽ quá sợ các christ giả đến nỗi sẽ chọn đóng chặt cửa để bảo vệ mình và chờ sự mặc khải của Chúa, hay là các bạn sẽ hành động như trinh nữ khôn ngoan, lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghinh tiếp sự tái lâm của Chúa? Video ngắn này sẽ cho bạn biết cách để nghinh tiếp Chúa tái lâm.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger