Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Lựa chọn ý nghĩa nhất

23/09/2022

Ông là chủ và điều hành một võ quán karate. Các võ sinh và phụ huynh đều tin tưởng ông. Nhưng sau khi có danh lợi và thú vui vật chất, ông quyết định đóng cửa võ quán, dành thêm thời gian và sức lực để rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tại sao ông đưa ra lựa chọn như vậy? Sau lựa chọn này, ông đã đạt được những gì?

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng – Ứng dụng

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger