Nhạc Thánh Ca | Tìm kiếm dấu chân Đức Chúa Trời như thế nào

19/03/2021

Bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời,

nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời,

lời Đức Chúa Trời, những tiếng phán của Ngài –

lời Đức Chúa Trời, những tiếng phán của Ngài –

bởi vì bất cứ nơi đâu có những lời phán mới của Đức Chúa Trời,

thì giọng nói của Đức Chúa Trời ở đó,

và bất cứ nơi đâu có bước chân của Đức Chúa Trời,

thì việc làm của Đức Chúa Trời ở đó.

Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời,

ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện,

và bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện,

thì ở đó có lẽ thật, đường đi và sự sống.

Khi tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời,

các ngươi đã không để tâm đến những lời:

“Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống”.

Và vì vậy, nhiều người, ngay cả khi họ nhận được lẽ thật,

vẫn không tin rằng họ đã tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời

và lại càng không thừa nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời.

Thật là một sai lầm nghiêm trọng!

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời

không thể nào hòa hợp với những ý niệm của con người,

Đức Chúa Trời lại càng không thể xuất hiện theo yêu cầu của con người.

Đức Chúa Trời đưa ra lựa chọn của riêng Ngài

và kế hoạch của riêng Ngài khi Ngài thực hiện công tác của mình;

hơn thế nữa, Ngài có những mục tiêu và phương pháp riêng của mình,

hơn thế nữa, Ngài có những mục tiêu và phương pháp riêng của mình.

Dù thực hiện bất cứ công tác gì,

Ngài không cần phải thảo luận với con người hay tìm kiếm lời khuyên của họ,

Ngài lại càng không cần phải thông báo cho từng người một về công tác của Ngài.

Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời,

mà ngoài ra, mọi người nên nhận biết.

Nếu các ngươi mong muốn chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,

mong muốn đi theo dấu chân của Ngài,

thì trước tiên các ngươi phải dẹp bỏ những ý niệm của riêng mình.

Ngươi không được đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm điều này hay điều kia,

ngươi càng không nên đặt Ngài trong những ranh giới của chính ngươi

và giới hạn Ngài trong những ý niệm của riêng ngươi.

Thay vào đó, các ngươi nên tự hỏi

phải làm thế nào để các ngươi tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời,

làm thế nào để các ngươi chấp nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,

và làm thế nào để các ngươi quy phục công tác mới của Đức Chúa Trời:

Đây là điều con người nên làm.

Vì con người không phải là lẽ thật, và không được sở hữu lẽ thật,

thế nên họ nên tìm kiếm, chấp nhận và vâng phục.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger