Trích đoạn đặc sắc 12 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Sự hưng thịnh và sụp đổ của Đế quốc La Mã

338 |21/10/2020

Đế quốc La Mã cổ đại vì sự truyền bá Cơ Đốc giáo mà hình thành và trở nên hưng thịnh. Thời kỳ hoàng kim chính là khi Cơ Đốc giáo trở thành quốc giáo. Và nó đã bị hủy diệt vì bắt bớ các Cơ Đốc nhân… Hãy xem đoạn phim Cơ Đốc này để biết nguyên nhân phía sau sự hưng thịnh và sụp đổ của Đế quốc La Mã.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy