Phim tài liệu âm nhạc | Tư liệu về công tác tạo dựng thế giới và dẫn dắt, cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời (Trích đoạn nổi bật)

22/10/2020

Bạn có muốn biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế giới như thế nào không? Bạn có muốn biết Đức Chúa Trời đã dẫn dắt loài người từng bước một cho đến ngày nay không? Đoạn trích tuyệt vời từ bộ phim Cơ Đốc, Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật, cung cấp tư liệu về công tác tạo dựng thế giới, và dẫn dắt, cứu chuộc loài người của Chúa. Đoạn phim sẽ tiết lộ những câu trả lời này cho bạn.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger