Trích đoạn đặc sắc 3 của Phim Phúc Âm “Thành sẽ bị lật đổ”: Bản chất của việc người Pha-ri-si chống lại Đức Chúa Trời là gì?

0 |13/06/2021

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy