Thánh Ca ngợi khen 2021 | Khi ngươi mở lòng mình ra với Đức Chúa Trời | Video nhạc Thánh Ca

Thánh Ca ngợi khen 2021 | Khi ngươi mở lòng mình ra với Đức Chúa Trời | Video nhạc Thánh Ca

356 |17/03/2021

Khi mọi người không hiểu Đức Chúa Trời

và không biết tâm tính của Ngài,

lòng họ không bao giờ có thể

thực sự mở ra với Ngài.

Một khi đã hiểu Đức Chúa Trời,

họ sẽ bắt đầu xem trọng và vui hưởng

những gì trong lòng Ngài

bằng sự quan tâm và đức tin.

Khi ngươi xem trọng và vui hưởng

những gì trong lòng Đức Chúa Trời,

lòng ngươi sẽ dần dần,

từng chút một mở ra với Ngài.

Khi lòng của ngươi mở ra với Ngài,

khi lòng của ngươi mở ra với Ngài,

những đòi hỏi của ngươi với Đức Chúa Trời

và những ham muốn ngông cuồng của ngươi mới thật xấu hổ và đáng khinh biết bao.

Khi lòng ngươi thực sự mở ra với Đức Chúa Trời,

khi lòng ngươi thực sự mở ra với Đức Chúa Trời,

ngươi sẽ thấy lòng Ngài là một thế giới vô tận,

và ngươi sẽ bước vào một cõi ngươi chưa từng trải nghiệm trước đây.

Ở cõi này không có lừa gạt, không có gian dối,

không có bóng tối và không có sự xấu xa.

Chỉ có sự chân thật và trung thành;

chỉ có ánh sáng và chính trực.

Nơi đây đầy tình yêu thương và sự chăm sóc,

đầy lòng thương xót và bao dung.

Khi lòng của ngươi mở ra với Ngài,

và qua đó ngươi cảm nhận được niềm hạnh phúc và niềm vui khi được sống.

Thế giới vô tận này chứa đầy sự khôn ngoan

và toàn năng của Đức Chúa Trời; nó cũng đầy tình yêu và thẩm quyền của Ngài.

Ở đây, ngươi có thể thấy mọi khía cạnh Đức Chúa Trời có gì và là gì,

điều gì mang lại cho Ngài niềm vui,

tại sao Ngài lo lắng và tại sao Ngài trở nên buồn bã,

tại sao Ngài trở nên giận dữ…

Đây là những gì mỗi một người đều có thể thấy nếu họ mở lòng

và cho phép Đức Chúa Trời bước vào.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy