Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Trải nghiệm của tôi khi tìm hiểu con đường thật

01/09/2022

Bà là một Cơ Đốc nhân người Indonesia. Tình cờ, bà xem được một bộ phim của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng. Khi nghe tin rằng Chúa đã tái lâm, bà quyết định tìm hiểu về con đường thật. Nhưng chẳng bao lâu sau, bà bị các mục sư trong tôn giáo quấy nhiễu và cản trở. Đối diện với quá nhiều tiếng nói khác nhau như thế, bà đã quyết định thế nào? Và bà đã trải nghiệm được gì trong tiến trình tìm hiểu con đường thật? Mời xem video này để biết chuyện.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger