Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Điều tôi đạt được từ việc bị tỉa sửa và xử lý

21/09/2022

Các vấn đề nảy sinh khi chị trở nên lơ là trong bổn phận, nhưng chị lại phản đối và viện cớ khi bị tỉa sửa và xử lý. Sau đó, chị cảm thấy tội lỗi và bắt đầu đọc lời Đức Chúa Trời cũng như kiểm điểm bản thân. Chị đã nhận thức được gì về mình? Sau đó, khi bị khiển trách, chị đã đưa điều gì vào thực hành?

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng – Ứng dụng

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger