Trích đoạn đặc sắc 15 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Công tác quản lý của Đức Chúa Trời luôn tiến về phía trước

221 |25/10/2020

Khi tổ tiên của loài người, Adam và Eva, bị Sa-tan làm sa ngã, Đức Chúa Trời bắt đầu quản lý công tác cứu rỗi nhân loại. Kể từ đó, Ngài làm việc không ngừng nghỉ: Ngài ban hành luật pháp để chỉ dẫn loài người, và Ngài đích thân đến giữa con người để bị đóng đinh trên cây thập giá và cứu chuộc loài người, và trong những ngày sau rốt, Ngài tiếp tục công việc của mình, và hoàn thành những lời tiên tri trong Kinh Thánh: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ” (Giăng 14:2). “Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải Huyền 22:12).

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

[Hebrew Bible verses: Copyright to the Bible Society in Israel, used with permission.]

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy