Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Sống cho giống con người sẽ thật tuyệt

13/09/2021

Sống cho giống con người sẽ thật tuyệt là lời chứng của một Cơ đốc nhân đã trải qua sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời. Nhân vật chính đảm nhận bổn phận đạo diễn phim trong hội thánh của cô và sau khi thấy công tác của mình đạt được chút thành quả, cô bắt đầu cảm thấy mình là một người tài không thể thiếu. Tâm tính của cô ngày càng trở nên kiêu ngạo: Cô luôn muốn là người ra quyết định cuối cùng trong bổn phận của mình và không chịu nghe các anh chị em góp ý. Cô cũng nói chuyện trịch thượng với người khác, kìm kẹp các anh chị em và làm gián đoạn công tác của hội thánh. Sau khi bị tước bổn phận, thông qua việc đọc lời Đức Chúa Trời và kiểm điểm bản thân, cô đã hiểu được phần nào bản tính Sa-tan kiêu ngạo và tự phụ của mình, và cô không còn trơ tráo như trước nữa. Khi gặp rắc rối, cô chủ tâm tìm kiếm lẽ thật và lắng nghe ý kiến ​​của người khác, cuối cùng sống thể hiện ra một chút hình tượng giống con người. Cá nhân cô cảm nghiệm được rằng sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi và tình yêu đích thực của Ngài dành cho nhân loại.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy