Video Về Lời Chứng | Rút ra bài học từ thất bại của người khác

18/03/2023

Hai người giám sát phụ trách công tác video đã bị cách chức vì họ không mang gánh nặng và lươn lẹo trong bổn phận. Nhân vật chính của video này nhận ra rằng mình cũng giống họ và vì thế chị bắt đầu sợ mình cũng sẽ bị cách chức. Do đó, chị bắt đầu ngẫm lại thái độ của mình đối với bổn phận và đạt được chút hiểu biết về tình trạng làm việc chiếu lệ, tìm kiếm sự an nhàn của mình.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger