Lời tiên tri về sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus đã ứng nghiệm | Gõ cửa | Phim Phúc Âm

09/10/2020

Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng: “Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!” (Ma-thi-ơ 25:6). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20). Trong hai ngàn năm qua, các tín hữu tin vào Chúa đã thao thức trông chờ Chúa gõ cửa, vậy Ngài sẽ gõ cửa nhân loại như thế nào khi Ngài trở lại?

Dương Ái Quang, nhân vật chính trong phim, đã tin Chúa hàng chục năm và luôn nhiệt tâm trong công tác và rao giảng. Chị đã có những trắc trở trong việc chờ Chúa đến, nhưng cuối cùng, mây mù tan biến và cuối cùng chị hiểu được cách Chúa gõ cửa con người khi Ngài trở lại, và cách chúng ta phải nghinh tiếp Ngài…

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger