Múa Thánh Ca 2021 | Vương quốc của Đấng Christ được hiện thực hóa giữa mọi người | Múa

17/03/2021

Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể

xuất hiện trong thời kỳ sau rốt, ở phương Đông,

như Mặt trời công chính đang mọc lên.

Con người đã thấy ánh sáng thật xuất hiện.

Đức Chúa Trời công chính và oai nghi, đầy yêu thương, thương xót,

khiêm nhường và ẩn giấu, Ngài đến giữa mọi người.

Ngài đến để nêu ra lẽ thật, phán và làm công tác giữa con người,

Đức Chúa Trời Toàn Năng đang đối diện với chúng ta!

Đức Chúa Trời mà bạn khao khát,

Đức Chúa Trời mà tôi chờ đợi đã xuất hiện.

Chúng ta tìm kiếm lẽ thật, chúng ta khao khát sự sáng,

lẽ thật và sự sáng đã đến với con người.

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt ban cho con người lẽ thật,

nhân loại có hy vọng về sự cứu rỗi.

Con người vâng phục, các quốc gia thờ phượng

Đức Chúa Trời nhập thể thực tế.

Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật và đưa ra sự phán xét của Ngài,

tỏ lộ tâm tính công chính, công chính của Ngài.

Bởi sự phán xét và hình phạt, những sự thử luyện và lời Ngài,

Đức Chúa Trời chinh phục và lập một nhóm những người đắc thắng.

Lời Đức Chúa Trời, thịnh nộ và oai nghi,

phán xét và làm tinh sạch sự bất công của con người,

xua đi thế giới tăm tối.

Lẽ thật và sự công chính thống trị trên đất!

Cả thế giới hoan hô! Mọi dân tộc ngợi khen Đức Chúa Trời!

Đền tạm của Ngài đến giữa con người.

Đấng Christ trị vì như Vua và lời Đức Chúa Trời cầm quyền!

Ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất.

Cả thế giới hoan hô! Mọi dân tộc ngợi khen Đức Chúa Trời!

Đền tạm của Ngài đến giữa con người.

Đấng Christ trị vì như Vua và lời Đức Chúa Trời cầm quyền!

Ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất.

Vương quốc của Đấng Christ được nhận ra trên đất.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger