Phim Phúc Âm | Việc tuân giữ Kinh thánh có giống như tin vào Đức Chúa Trời không? (Trích đoạn nổi bật)

30/11/2023

Hầu hết mọi người trong thế giới tôn giáo đều tin rằng Kinh Thánh là giáo luật của Cơ đốc giáo, rằng người ta phải tuân giữ Kinh Thánh và đặt niềm tin vào Chúa hoàn toàn dựa trên Kinh Thánh, và người ta không thể được gọi là một tín hữu nếu rời xa Kinh Thánh. Vậy niềm tin vào Chúa và niềm tin vào Kinh Thánh có phải là một và giống nhau không? Chính xác thì mối quan hệ giữa Kinh Thánh và Chúa là gì? Đức Chúa Jêsus đã từng khiển trách những người Pha-ri-si bằng những lời này: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!” (Giăng 5:39-40). Kinh Thánh chỉ là lời chứng về Đức Chúa Trời, chứ không chứa đựng sự sống đời đời. Chỉ có Đức Chúa Trời là lẽ thật, đường đi và sự sống. Trong trường hợp đó, chúng ta phải xem xét Kinh Thánh theo cách nào mới phù hợp với ý muốn của Chúa?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger