Trích đoạn đặc sắc 11 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Người Do Thái sống lưu vong và Phúc Âm của vương quốc thiên đàng được lan truyền rộng rãi

221 |21/10/2020

Sau khi Đức Chúa Jêsus phục sinh, người Do Thái phải sống lưu vong ở khắp nơi trên thế giới. Kể từ đó, Phúc âm của vương quốc thiên đàng được truyền bá đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Do đó, chúng ta thấy rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời còn cao hơn cả từng trời, và rằng những việc làm của Ngài kỳ diệu không thể đo lường được.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy