Phim tài liệu âm nhạc | Đức Chúa Trời dẫn người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập (Trích đoạn nổi bật)

21/10/2020

Để dẫn người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã gây ra mười bệnh dịch ở Ai Cập và thực thi thẩm quyền của Ngài bằng cách rẽ đôi Biển Đỏ, và giải phóng người Y-sơ-ra-ên khỏi cuộc sống nô lệ – tất cả điều đó đều thể hiện quyền năng phi thường của Ngài, và cho thấy tình yêu cũng như sự quan tâm lớn lao của Ngài đối với những người được chọn này.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger