Video nhạc Thánh Ca | Nếu tôi không được Đức Chúa Trời cứu rỗi | MV

31/05/2021

Nếu tôi không được Đức Chúa Trời cứu rỗi,

thì tôi sẽ vẫn còn đang trôi dạt trong thế gian,

vùng vẫy cách đau đớn trong tội lỗi,

không còn bất kỳ hy vọng nào trong cuộc sống.

Nếu tôi không được Đức Chúa Trời cứu rỗi,

thì tôi vẫn sẽ bị ma quỷ chà đạp,

hưởng lạc thú của tội lỗi, không biết con đường sự sống của con người.

Đức Chúa Trời Toàn Năng thương xót tôi;

âm thanh của lời Ngài vẫy gọi tôi.

Tôi nghe tiếng của Đức Chúa Trời và đã được cất lên trước ngôi Ngài.

Mỗi ngày tôi ăn uống lời Đức Chúa Trời và tôi đã hiểu nhiều lẽ thật.

Tôi thấy sự bại hoại vô cùng sâu sắc của nhân loại.

Chúng ta thực sự cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Lẽ thật của Đức Chúa Trời làm cho tôi tinh sạch và cứu rỗi tôi.

Hết lần này đến lần khác, tôi bị phán xét và tinh luyện,

và tâm tính sống của tôi đã thay đổi.

Cho đến khi nếm trải sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời

thì tôi mới biết sự đáng yêu mến của Ngài.

Lòng tôi kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác,

và tôi sống thể hiện ra một chút hình tượng giống con người.

Tôi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt;

Tôi đã nếm trải tình yêu thương thực sự của Ngài.

Qua sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời,

tôi nhận được sự cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt của Ngài.

Tôi trung thành thực hiện bổn phận của mình,

đồng thời lòng tôi hạnh phúc và bình an.

Chúng ta sống trước Đức Chúa Trời trong tình yêu thương lẫn nhau,

với sự dẫn dắt và ban phước của Ngài.

Tôi thực hành lẽ thật, vâng phục Đức Chúa Trời

và sống thể hiện ra một đời sống đích thực.

Công tác của Đức Chúa Trời là có thật và sống động.

Đức Chúa Trời thật đáng tôn kính và đáng yêu mến.

Nhìn thấy sự thân thương và đáng yêu mến của Ngài,

tôi muốn dành cuộc đời mình cho Ngài.

Tôi sẽ theo đuổi lẽ thật và yêu kính Ngài cho đến đời đời;

Tôi sẽ thực hiện bổn phận mình để báo đáp tình yêu thương của Ngài.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger