Video Về Lời Chứng | Tôi sẽ không bao giờ oán trách số mệnh của mình nữa

02/06/2024

Xuất thân từ gia đình nghèo khó, chị luôn nỗ lực vươn lên để có một cuộc sống hơn người, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý. Chị đạt điểm cao trong các kỳ thi, nhưng lại bị cận nặng nên phải nghỉ học. Sau khi tin vào Đức Chúa Trời và nhiệt tình thực hiện bổn phận, cuối cùng chị cũng được thăng chức, nhưng lại phải từ bỏ bổn phận do đốt sống cổ gặp vấn đề nghiêm trọng. Chị tự hỏi: “Số mệnh mình xấu đến vậy sao?” Thông qua lời Đức Chúa Trời, chị đã làm thế nào để sửa đổi các quan điểm sai lầm và thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực do niềm tin vào “số mệnh xấu”?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger