Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Tôi đã thấy Cuộn sách khai mở

01/10/2020

Nhân vật chính là một Cơ Đốc nhân mộ đạo, rất thông thuộc Kinh Thánh và thường nghe mục sư của mình nói mọi lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và không có lời nào nằm ngoài Kinh Thánh. Khi anh nghe nói Chúa đã tái lâm và phán những lời mới, anh bám chặt vào các quan niệm của mình và không muốn tìm kiếm hay tìm hiểu việc đó. Nhưng không lâu sau, anh thấy bạn bè và những người thân của mình đã hiểu được nhiều lẽ thật nhờ tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt và đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ghen tị vì việc đó, anh quyết định đích thân tìm hiểu. Sau khi đọc nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, anh bắt đầu chắc chắn chúng thật sự là cuốn sách đã được tiên tri trong sách Khải Huyền, chúng là những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh. Anh cũng nhận ra Kinh Thánh chỉ chứa đựng một phần nhỏ lời của Đức Chúa Trời và ta không được giới hạn công tác và lời của Đức Chúa Trời vào những gì có trong Kinh Thánh. Sau đó anh tin chắc Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và anh tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger