Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Cuối cùng tôi đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời

09/12/2022

Được một tín hữu mời, anh đã đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng. Anh rất ngạc nhiên khi biết lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có quyền năng và thẩm quyền, rằng chúng đều là lẽ thật. Anh vui vẻ mời bà con hàng xóm cùng mình tìm hiểu con đường thật, nhưng cuối cùng lại bị họ lừa gạt và quấy phá. Đúng lúc anh quyết định không tìm hiểu con đường thật nữa, thì điều gì đã xảy ra khiến anh lại tiếp tục tìm hiểu? Anh đã nghe được tiếng Chúa và nghênh tiếp Chúa như thế nào?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger