Lời Đức Chúa Trời | Cách mưu cầu lẽ thật (17) (Phần 3)

17/06/2024

Lắng nghe những bài đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để hiểu mưu cầu lẽ thật nghĩa là gì, ý nghĩa của việc mưu cầu lẽ thật và cách mưu cầu lẽ thật, để có thể bước đi con đường mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger