Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Đấng Cứu Thế cứu rỗi nhân loại như thế nào khi Ngài đến?

19/09/2021

Bạn nghĩ gì khi nghĩ đến Đấng Cứu Thế? Rất nhiều người đang chờ đợi Đấng Cứu Thế giáng trần trong thời kỳ sau rốt để cứu rỗi nhân loại, và rất nhiều nhà tiên tri đã nói rằng Đấng Cứu Thế sẽ đến trong thời kỳ sau rốt. Vậy thì Đấng Cứu Thế thực sự là ai? Mặc dù có những cách giải thích và đức tin khác nhau về Đấng Cứu Thế trong các tôn giáo và giáo phái khác nhau, nhưng chắc chắn rằng chỉ có một Đấng Cứu Thế. Vậy thì ai là Đấng Cứu Thế thực sự? Khi Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ cứu rỗi nhân loại như thế nào? Tập phim “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” này sẽ giúp bạn khám phá những lẽ nhiệm mầu này và cung cấp lời chứng thực tế về cách chúng ta có thể được cứu rỗi bởi Đấng Cứu Thế này.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger