Phim Cơ đốc | Tôn giáo tốt là gì, và tà giáo xấu xa là gì? (Trích đoạn nổi bật)

04/11/2020

Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng chính trị vô thần theo chủ nghĩa Mác-Lênin đối nghịch với mọi chủ nghĩa hữu thần. Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án mọi nhóm tôn giáo là “tà giáo”. Như thế có đúng sự thật không? Xét cho cùng ai chính ai tà phải căn cứ vào việc liệu nó có ăn khớp với sự thật hay không, và liệu những lời của Đức Chúa Trời có thể là căn cứ quyết định hay không. Thế nên cái gì là tôn giáo tốt và cái gì là tà giáo? Mời quý vị xem đoạn video ngắn này!

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger