Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 545 | “Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài”

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 545 | “Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài”

0 |06/01/2021

Đức Chúa Trời giờ đây muốn thu phục một nhóm người nhất định, một nhóm người gồm những người khao khát muốn hợp tác với Ngài, những người có thể vâng phục công việc của Ngài, những người tin rằng lời Đức Chúa Trời nói là thật, và những người có thể đưa các yêu cầu của Đức Chúa Trời vào thực hành; họ là những người có sự hiểu biết thật tự thâm tâm mình, họ là những người có thể được hoàn thiện, và họ thế nào rồi cũng sẽ có thể đi theo con đường của sự hoàn thiện. Những kẻ không thể được hoàn thiện là những kẻ không hiểu rõ về công việc của Đức Chúa Trời, những kẻ không ăn và uống lời Đức Chúa Trời, những kẻ không chú tâm đến lời Đức Chúa Trời, và những kẻ không hề có tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng mình. Những kẻ hoài nghi Đức Chúa Trời nhập thể, luôn đắn đo về Ngài, không bao giờ coi trọng lời Ngài và luôn lừa dối Ngài là những kẻ chống đối Đức Chúa Trời và thuộc về Sa-tan; không có cách nào để hoàn thiện những kẻ ấy.

Nếu ngươi muốn được hoàn thiện, thì trước hết ngươi phải được Đức Chúa Trời yêu mến, bởi vì Ngài hoàn thiện những ai Ngài yêu mến và hợp lòng Ngài. Nếu ngươi mong muốn hợp lòng Đức Chúa Trời, thì ngươi phải có tâm vâng phục công việc của Ngài, ngươi phải cố gắng theo đuổi lẽ thật, và ngươi phải đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Tất cả những gì ngươi làm đã qua sự dò xét của Đức Chúa Trời chưa? Ý định của ngươi có đúng đắn không? Nếu ý định của ngươi đúng, thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi ngươi; nếu ý định của ngươi sai, điều này cho thấy rằng lòng ngươi không yêu kính Đức Chúa Trời, mà yêu xác thịt và Sa-tan. Do vậy, ngươi phải sử dụng việc cầu nguyện như một cách để đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Khi ngươi cầu nguyện, mặc dù Ta không đích thân đứng trước ngươi, nhưng Đức Thánh Linh ở cùng ngươi, và chính là ngươi đang cầu nguyện với cả Ta và Thần của Đức Chúa Trời. Tại sao ngươi lại tin vào xác thịt này? Ngươi tin bởi vì Ngài có Thần của Đức Chúa Trời. Ngươi có tin vào thân vị này không nếu Ngài không có Thần của Đức Chúa Trời? Khi ngươi tin vào thân vị này, ngươi tin vào Thần của Đức Chúa Trời. Khi ngươi kính sợ thân vị này, ngươi kính sợ Thần của Đức Chúa Trời. Niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời là niềm tin vào thân vị này, và niềm tin vào thân vị này cũng là niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời. Khi ngươi cầu nguyện, ngươi cảm thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời ở cùng ngươi và rằng Đức Chúa Trời ở trước ngươi, và do vậy ngươi cầu nguyện với Thần của Ngài. Ngày nay, hầu hết mọi người đều quá e sợ đến nỗi không thể hiện hành động của mình trước mặt Đức Chúa Trời; mặc dù ngươi có thể lừa dối xác thịt của Ngài, ngươi không thể lừa dối Thần của Đức Chúa Trời. Bất cứ sự gì không thể chịu được sự dò xét của Đức Chúa Trời đều không phù hợp với lẽ thật, và nên được gạt bỏ; làm khác đi là phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Như vậy, ngươi phải đặt tấm lòng mình trước Đức Chúa Trời mọi lúc, khi ngươi nói chuyện và thông công với anh chị em ngươi, cũng như khi ngươi thực hiện bổn phận và làm công việc của mình. Khi ngươi thực hiện nhiệm vụ của mình, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi, và miễn sao ý định của ngươi đúng đắn và dành cho công việc của nhà Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chấp nhận hết thảy những việc ngươi làm; ngươi nên thành tâm cống hiến hết mình để hoàn thành phận sự. Khi cầu nguyện, nếu lòng ngươi yêu kính Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự gìn giữ, che chở và dò xét của Đức Chúa Trời, nếu những điều này là ý định của ngươi, những lời cầu nguyện của ngươi sẽ được nên thật. Ví dụ, khi ngươi cầu nguyện tại các buổi hiệp nguyện, nếu ngươi mở lòng cầu cùng Đức Chúa Trời và nói với Ngài về những gì trong lòng ngươi mà không gian dối, thì khi ấy những lời cầu nguyện của ngươi chắc chắn sẽ được nên thật. Nếu lòng ngươi thiết tha yêu kính Đức Chúa Trời, khi đó hãy tuyên thệ cùng Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, Đấng ngự ở trên trời, dưới thế và ở giữa mọi sự, con xin tuyên hứa với Ngài: Nguyện Thần của Ngài xét đến hết thảy những việc con làm và luôn gìn giữ con, che chở con, và khiến cho hết thảy những việc con làm có thể ở trong sự hiện diện của Ngài. Nếu lòng con có thôi yêu kính Ngài hay có phản bội Ngài, thì xin hãy hành phạt và nguyền rủa con nghiêm khắc nhất. Xin đừng tha thứ cho con ở cả đời này hay đời sau!” Ngươi có dám tuyên thệ như thế không? Nếu ngươi không dám, điều này cho thấy ngươi nhút nhát và ngươi vẫn yêu bản thân mình. Các ngươi có sự quyết tâm này không? Nếu đây thật sự là quyết tâm của ngươi, thì ngươi nên thực hiện sự tuyên thệ này. Nếu ngươi có quyết tâm thực hiện sự tuyên thệ như thế, thì Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng quyết tâm của ngươi. Khi ngươi tuyên thệ với Đức Chúa Trời, Ngài lắng nghe. Đức Chúa Trời phán quyết ngươi tội lỗi hay công chính bằng cách đánh giá lời cầu nguyện và sự thực hành của ngươi. Điều này giờ đây là quá trình hoàn thiện các ngươi, và nếu ngươi thật sự có niềm tin mình được hoàn thiện, thì ngươi sẽ mang hết những việc mình làm ra trước Đức Chúa Trời và đón nhận sự dò xét của Ngài; nếu ngươi làm điều gì dấy nghịch quá quắt hoặc nếu ngươi phản bội Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ làm cho lời tuyên thệ của ngươi ứng nghiệm, và theo đó, bất kể chuyện gì xảy đến với ngươi, dù là sự hư mất hay hình phạt, thì đó đều là việc tự ngươi làm. Ngươi đã tuyên thệ, nên ngươi phải thực hiện theo. Nếu ngươi tuyên thệ nhưng không thực hiện theo, ngươi sẽ chịu sự hư mất. Bởi vì lời tuyên thệ là của ngươi, Đức Chúa Trời sẽ làm cho lời tuyên thệ của ngươi ứng nghiệm. Một số người sợ hãi sau khi cầu nguyện và than khóc: “Thôi xong rồi! Tôi đã mất cơ hội trác táng; tôi đã mất cơ hội làm chuyện đồi bại; tôi đã mất cơ hội nuông chiều ham muốn phàm tục của mình!” Những người này vẫn yêu sự trần tục và tội lỗi, và họ hẳn phải chịu sự chết.

Trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy