Trích đoạn đặc sắc 3 của Phim Phúc Âm “Chờ đợi”: Chỉ những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới có thể vào vương quốc thiên đàng

07/03/2021

Dạng người nào sẽ được cất lên vương quốc thiên đàng? Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Nhưng một số người tin rằng làm theo ý muốn của Cha trên trời nghĩa là trung thành với danh Chúa, mẫn cán phụng sự Ngài và chịu đựng đau khổ của vác thập giá, và nếu chúng ta làm những việc này, thì chỉ cần theo dõi và chờ đợi Chúa tái lâm như thế để được cất lên vương quốc thiên đàng. Những quan niệm này có phù hợp với những yêu cầu của Chúa không? Clip này sẽ cho các bạn biết.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger