Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Bổn phận không phải cái để đổi chác phước lành

27/06/2022

Anh đã luôn tin rằng miễn mình có đóng góp lớn trong bổn phận là có thể đạt được đích đến tốt đẹp. Về sau, do sức khỏe yếu, anh không thể tiếp tục tham gia sản xuất video, nên anh nghĩ mình chẳng có cơ hội góp sức và mất hy vọng được cứu rỗi, rồi bắt đầu buông thả bản thân… Cuối cùng, làm sao anh thoát được tình trạng tiêu cực và sa đọa này? Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, anh đã thu hoạch được hiểu biết gì về những quan điểm sai lầm của mình? Mời xem video này để biết chuyện.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger