Trích đoạn đặc sắc 6 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Đức Chúa Trời xóa sổ Sôđôm và Gômôrơ

353 |21/10/2020

Đầy rẫy tà ác và tà dâm, hai thành phố lớn Sôđôm và Gômôrơ đã khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã trút diêm và lửa từ trên trời xuống, thiêu trụi những thành phố này và người dân trong đó, và khiến chúng biến mất trong cơn thịnh nộ của Ngài… Hãy xem đoạn phim Cơ Đốc “Đức Chúa Trời xóa sổ Sôđôm và Gômôrơ” để biết thêm về tâm tính đầy thịnh nộ, bất khả xâm phạm của Đức Chúa Trời và cảnh báo của Ngài cho các thế hệ tương lai.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy