Phim tài liệu âm nhạc | Đức Chúa Trời xóa sổ Sôđôm và Gômôrơ (Trích đoạn nổi bật)

21/10/2020

Đầy rẫy tà ác và tà dâm, hai thành phố lớn Sôđôm và Gômôrơ đã khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã trút diêm và lửa từ trên trời xuống, thiêu trụi những thành phố này và người dân trong đó, và khiến chúng biến mất trong cơn thịnh nộ của Ngài… Hãy xem đoạn phim Cơ Đốc “Đức Chúa Trời xóa sổ Sôđôm và Gômôrơ” để biết thêm về tâm tính đầy thịnh nộ, bất khả xâm phạm của Đức Chúa Trời và cảnh báo của Ngài cho các thế hệ tương lai.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger