Thánh ca | Chỉ khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt thì con người mới có thể trở thành thân tín của Ngài

26/05/2022

Verse 1

Chỉ khi Đức Chúa Trời hạ mình đến mức độ nào đó,

nghĩa là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để sống giữa loài người,

đó là khi họ có thể trở thành tri kỷ của Ngài,

đó là khi họ có thể trở thành thân tín của Ngài.

Chorus

Làm sao họ có đủ tiêu chuẩn là tri kỷ của Ngài

trong khi bản thân Đức Chúa Trời vốn là Thần,

cao cả và khó có thể hiểu thấu được?

Chỉ bằng cách Ngài trở nên xác thịt giống con người,

thì con người mới có thể hiểu ý muốn

của Ngài cũng như được Ngài thu phục.

Verse 2

Đức Chúa Trời phán dạy và làm công tác trong xác thịt của Ngài,

sẻ chia những niềm vui và cả những nỗi buồn, cũng như những hoạn nạn của loài người,

Ngài sống cùng một thế giới với con người cũng như dẫn dắt, bảo vệ họ,

qua đó, làm tinh sạch họ để họ đạt được ân phước và sự cứu rỗi của Ngài.

Chorus

Làm sao họ có đủ tiêu chuẩn là tri kỷ của Ngài

trong khi bản thân Đức Chúa Trời vốn là Thần,

cao cả và khó có thể hiểu thấu được?

Chỉ bằng cách Ngài trở nên xác thịt giống con người,

thì con người mới có thể hiểu ý muốn của Ngài cũng như được Ngài thu phục.

Verse 3

Qua điều này con người mới thực sự hiểu ý muốn của Ngài,

và có thể trở thành tri kỷ của Ngài; chỉ như vậy mới thiết thực.

Nếu Ngài vô hình, con người không thể chạm vào,

thì sao họ có thể trở thành tri kỷ của Ngài? Chẳng phải đây là giáo điều sao?

Chorus

Làm sao họ có đủ tiêu chuẩn là tri kỷ của Ngài

trong khi bản thân Đức Chúa Trời vốn là Thần,

cao cả và khó có thể hiểu thấu được?

Chỉ bằng cách Ngài trở nên xác thịt giống con người,

thì con người mới có thể hiểu ý muốn

của Ngài cũng như được Ngài thu phục.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger