Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Một lần trình báo sai

23/06/2022

Việc trình báo sai khiến anh hiểu được cách phân định các lãnh đạo giả và đối xử đúng đắn với các lãnh đạo và người làm công. Anh đã trải nghiệm như thế nào? Mời quý vị xem video nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger