Thánh Ca Phúc Âm | Chiên của Đức Chúa Trời có thể nghe thấy tiếng Ngài

08/02/2021

Ngày sẽ tàn;

vạn vật trên thế giới này sẽ thành hư không,

và vạn vật sẽ được lại sanh.

Hãy nhớ lấy điều này! Đừng quên! Không thể có sự mơ hồ!

Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Đức Chúa Trời sẽ ở lại!

Để Đức Chúa Trời khuyên các ngươi một lần nữa: Đừng chạy vô ích!

Hãy thức dậy đi! Hãy ăn năn và sự cứu rỗi nằm trong tầm Đức Chúa Trời!

Hãy thức dậy đi! Hãy ăn năn và sự cứu rỗi nằm trong tầm Đức Chúa Trời!

Đức Chúa Trời đã xuất hiện giữa các ngươi và tiếng nói của Đức Chúa Trời đã dấy lên.

Tiếng nói của Đức Chúa Trời đã dấy lên trước các ngươi;

mỗi ngày nó đối đầu với ngươi, mặt đối mặt, và mỗi ngày nó tươi mới.

Ngươi thấy Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thấy ngươi;

Đức Chúa Trời nói với ngươi liên tục và đối mặt với ngươi.

Tuy nhiên, ngươi từ chối Đức Chúa Trời và không biết Đức Chúa Trời.

Chiên Đức Chúa Trời có thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời,

thế mà các ngươi vẫn do dự! Ngươi do dự!

Lòng ngươi đã nặng nề, đôi mắt ngươi đã bị Sa-Đức Chúa Trờin bịt lại,

và ngươi không thể thấy được diện mạo vinh hiển của Đức Chúa Trời,

ngươi thật đáng thương làm sao! Thật đáng thương!

Bảy vị Thần trước ngôi Đức Chúa Trời đã được cử đến mọi nơi trên đất

và Đức Chúa Trời sẽ cử Sứ giả của Đức Chúa Trời để phán cùng các hội thánh.

Đức Chúa Trời là công chính và trung tín;

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời dò xét

những phần sâu thẳm nhất trong lòng con người.

Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh,

tất cả những ai có tai nên lắng nghe!

Tất cả những ai đang sống nên chấp nhận!

Đơn giản chỉ cần ăn uống chúng, và đừng nghi ngờ.

Tất cả những ai quy phục và chú ý những lời Đức Chúa Trời

sẽ nhận lãnh được những ơn phước lớn lao!

Tất cả những ai quy phục và chú ý những lời Đức Chúa Trời

sẽ nhận lãnh được những ơn phước lớn lao!

Tất cả những ai tìm kiếm diện mạo của Đức Chúa Trời cách chân thành

chắc chắn sẽ có ánh sáng mới, sự khai sáng mới và những sự thông sáng mới;

tất cả sẽ tươi mới.

Những lời Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện với ngươi bất cứ lúc nào

và chúng sẽ mở đôi mắt thuộc linh của ngươi

hầu để ngươi có thể nhìn thấy tất cả những lẽ mầu nhiệm của cõi thuộc linh

và thấy rằng vương quốc nằm giữa con người.

Hãy bước vào vào nơi ẩn náu,

và tất cả ân điển và ơn phước sẽ được ban cho ngươi;

nạn đói và tai họa sẽ không thể chạm vào ngươi,

và sói, rắn, hổ và báo sẽ không thể làm hại ngươi.

Ngươi sẽ đi cùng Đức Chúa Trời,

bước cùng Đức Chúa Trời và bước vào vinh hiển cùng Đức Chúa Trời!

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger