Thánh ca | Ước muốn duy nhất của Đức Chúa Trời

21/05/2022

Verse 1

Sự vinh quang của Giê-hô-va, sự cứu chuộc của Jêsus,

mọi việc làm của Đức Chúa Trời hôm nay, là điều ngươi thấy hôm nay.

Lời Đức Chúa Trời ngươi đã nghe,

sự khôn ngoan và sự diệu kỳ,

tâm tính của Ngài ngươi đã biết,

cả công tác quản lý mà ngươi được kể.

Chorus

Thời kỳ sau rốt ngươi đã sinh ra,

dù vậy vẫn hiểu được chuyện trước kia,

trải nghiệm những gì của hôm nay,

đều là do đôi bàn tay Đức Chúa Trời.

Vì cho ngươi quá nhiều và ngươi thấy nhiều ở Ngài,

điều Ngài muốn ở ngươi chẳng có gì vô lý.

Làm chứng cho Đức Chúa Trời về các thánh của những thời đại quá khứ,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài.

Verse 2

Ngươi thấy không chỉ là Ngài nhân từ,

mà Ngài công chính và xót thương ngươi.

Ngươi đã thấy công tác của Ngài diệu kỳ

cơn thịnh nộ và oai nghi của Ngài.

Ngươi cũng biết Ngài đã từng giáng

sự giận dữ của chính Ngài xuống nhà của Y-sơ-ra-ên,

ngày nay đến phiên các ngươi.

Chorus

Thời kỳ sau rốt ngươi đã sinh ra,

dù vậy vẫn hiểu được chuyện trước kia,

trải nghiệm những gì của hôm nay,

đều là do đôi bàn tay Đức Chúa Trời.

Vì cho ngươi quá nhiều và ngươi thấy nhiều ở Ngài,

điều Ngài muốn ở ngươi chẳng có gì vô lý.

Làm chứng cho Đức Chúa Trời về các thánh của những thời đại quá khứ,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài.

Verse 3

Ngươi hiểu nhiều lẽ nhiệm mầu của Ngài còn hơn Ê-Sai và Giăng.

Ngươi biết rõ sự đáng mến của Ngài, hơn các thánh ngày trước.

Ngươi không chỉ có được đường đi, sự sống và lẽ thật của Ngài,

mà cả khải tượng và sự mặc khải, còn to lớn hơn thứ Giăng nhận được.

Chorus

Thời kỳ sau rốt ngươi đã sinh ra,

dù vậy vẫn hiểu được chuyện trước kia,

trải nghiệm những gì của hôm nay,

đều là do đôi bàn tay Đức Chúa Trời.

Vì cho ngươi quá nhiều và ngươi thấy nhiều ở Ngài,

điều Ngài muốn ở ngươi chẳng có gì vô lý.

Làm chứng cho Đức Chúa Trời về các thánh của những thời đại quá khứ,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài.

Bridge

Ngươi đã hiểu nhiều lẽ nhiệm mầu hơn,

thấy diện mạo thật của Ngài,

nhận nhiều hơn sự phán xét của Ngài,

hiểu hơn về sự công chính của Ngài ấy.

Chorus

Thời kỳ sau rốt ngươi đã sinh ra,

dù vậy vẫn hiểu được chuyện trước kia,

trải nghiệm những gì của hôm nay,

đều là do đôi bàn tay Đức Chúa Trời.

Vì cho ngươi quá nhiều và ngươi thấy nhiều ở Ngài,

điều Ngài muốn ở ngươi chẳng có gì vô lý.

Làm chứng cho Đức Chúa Trời về các thánh của những thời đại quá khứ,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài,

đấy là mong ước duy nhất của tâm Ngài.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger