Nhạc Thánh Ca | Vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu rọi từ phương Đông

01/09/2021

Verse 1

Đức Chúa Trời đã mặc khải phần vinh quang kia của Ngài,

chỉ khi Ngài đã đi vào vùng đất trời mới kia.

Ngài mặc khải nó trước ở xứ Ca-na-an,

rồi một tia sáng le lói phát ra từ trái đất tối tăm.

Hãy để tất cả bước ra sự sáng, lấy sức mạnh từ sự sáng kia,

để vinh quang Ngài tăng thêm, hiện mới đến mọi quốc gia.

Để tất cả mọi người biết từ lâu Ngài đã giáng thế rồi,

đưa vinh hiển từ Israel tới đất nước phương Đông.

Vinh quang Ngài sáng soi rực rỡ nơi phương Đông,

đã được mang đến ngày nay từ Thời đại Ân điển.

Nhưng Israel là nơi Ngài ra đi,

và đã đến chốn phương Đông, ở lại nơi chốn đây.

Chorus

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.

Đức Chúa Trời đến phương Đông, nào phải Tây phương.

Ngài mang theo vùng đất, vùng đất tên Ca-na-an

đến cho những người ở quốc gia phương Đông này.

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.

Verse 2

Khi ánh sáng ở phương Đông dần chuyển sang trắng màu,

thì giờ đây trên gian thế bóng tối chuyển ánh quang.

Loài người sẽ biết Ngài rời đi lâu lắm rồi,

từ Israel Ngài hiện mới ở phương Đông.

Ngài từng giáng trần xuống vùng Israel,

để sau đó ra đi chính từ miền đất này.

Vì công tác của Ngài là dẫn dắt toàn vũ trụ,

ở Israel Ngài sẽ không thể tái sinh.

Chorus

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.

Đức Chúa Trời đến phương Đông, nào phải Tây phương.

Ngài mang theo vùng đất, vùng đất tên Ca-na-an

đến cho những người ở quốc gia phương Đông này.

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.

Verse 3

Ngài muốn đưa tất cả mọi người cùng đến Ca-na-an,

nên Ngài phán từ Ca-na-an để kiểm soát cả vũ trụ.

Ngoại trừ chốn Ca-na-an không đâu có chút ánh sáng nào.

Nếu không đến đó được, loài người sẽ đối mặt với đói lạnh.

Chorus

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.

Đức Chúa Trời đến phương Đông, nào phải Tây phương.

Ngài mang theo vùng đất, vùng đất tên Ca-na-an

đến cho những người ở quốc gia phương Đông này.

Tia chớp chiếu rọi thẳng từ Đông sang Tây.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger