Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì | Trích đoạn 248

01/01/2021

Ta như là một ngọn lửa thiêu trụi tất cả và Ta không dung thứ cho sự xúc phạm. Bởi vì tất cả con người đều do Ta tạo dựng, nên họ phải vâng theo bất kỳ điều gì Ta phán và làm, và họ không được dấy nghịch. Con người không có quyền can thiệp vào công tác của Ta, và họ càng không có đủ tư cách để phân tích điều gì đúng hoặc sai trong công tác của Ta và lời Ta. Ta là Chúa sáng thế, và các loài thọ tạo nên hoàn thành mọi thứ mà Ta yêu cầu với một lòng tôn kính dành cho Ta; họ không nên cố tranh luận với Ta, và họ đặc biệt không nên chống đối. Ta cai trị dân sự của Ta bằng thẩm quyền của mình, và tất cả những ai là một phần trong sự tạo dựng của Ta nên vâng phục thẩm quyền của Ta. Mặc dù hôm nay các ngươi cả gan và ngạo mạn trước Ta, mặc dù các ngươi không vâng theo những lời Ta chỉ dạy các ngươi, và không biết sợ, nhưng Ta chỉ đối đầu với sự dấy nghịch của các ngươi bằng sự bao dung; Ta sẽ không mất bình tĩnh và làm ảnh hưởng đến công tác của Ta bởi những con giòi nhỏ bé, tầm thường đã khuấy lên những thứ dơ bẩn trong đống phân. Ta chịu đựng sự tồn tại tiếp diễn của mọi thứ mà Ta ghê tởm và tất cả những gì Ta căm ghét vì ý muốn của Cha Ta, và Ta sẽ làm như vậy cho đến khi kết thúc những lời phán của Ta, cho đến tận giây phút cuối cùng của Ta. Đừng lo lắng! Ta không thể chìm xuống ngang mức như một con giòi vô danh, và Ta sẽ không so sánh mức độ tài nghệ của Ta với ngươi. Ta ghê tởm ngươi, nhưng Ta có thể chịu đựng. Ngươi không vâng lời Ta, nhưng ngươi không thể thoát khỏi ngày Ta hành phạt ngươi như Cha Ta đã hứa với Ta. Một con giòi được tạo ra có thể so sánh với Chúa sáng thế không? Vào mùa thu, những chiếc lá rụng về cội; ngươi sẽ trở về nhà của “cha” ngươi, và Ta sẽ trở về bên cạnh Cha Ta. Ta sẽ được ở bên tình cảm dịu dàng của Người, còn ngươi sẽ bị cha mình chà đạp. Ta sẽ có sự vinh hiển của Cha Ta, còn ngươi sẽ có sự hổ thẹn của mình. Ta sẽ sử dụng hình phạt mà Ta đã kiềm chế từ lâu để đi cùng ngươi, còn ngươi sẽ đón hình phạt của Ta với xác thịt thối rữa đã bị bại hoại hàng vạn năm của mình. Ta sẽ kết thúc công tác của lời trong ngươi, cùng với sự khoan dung, còn ngươi sẽ bắt đầu thực hiện vai chịu đựng thảm họa từ lời của Ta. Ta sẽ rất vui mừng và làm việc ở Y-sơ-ra-ên; còn ngươi sẽ khóc lóc và nghiến răng, tồn tại và chết trong bùn lầy. Ta sẽ lấy lại hình dạng ban đầu của Ta và không còn tồn tại trong sự ô uế cùng ngươi, trong khi ngươi sẽ lấy lại sự xấu xí ban đầu của mình và tiếp tục đào bới trong đống phân. Khi công tác và lời của Ta kết thúc, đó sẽ là một ngày vui mừng đối với Ta. Khi sự chống đối và dấy nghịch của ngươi đã kết thúc, đó sẽ là một ngày than khóc đối với ngươi. Ta sẽ không thông cảm với ngươi, còn ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy Ta nữa. Ta sẽ không còn đối thoại với ngươi, còn ngươi sẽ không bao giờ gặp lại Ta nữa. Ta sẽ ghét sự dấy nghịch của ngươi, còn ngươi sẽ bỏ lỡ sự đáng yêu của Ta. Ta sẽ đánh ngươi, còn ngươi sẽ mòn mỏi mong chờ Ta. Ta sẽ vui vẻ lìa xa ngươi, còn ngươi sẽ ý thức về món nợ đối với Ta. Ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi, nhưng ngươi sẽ luôn luôn trông mong Ta. Ta sẽ ghét ngươi bởi vì hiện nay ngươi đang chống đối Ta, còn ngươi sẽ nhớ Ta bởi vì hiện nay Ta đang hành phạt ngươi. Ta sẽ không muốn sống cạnh ngươi, còn ngươi sẽ khao khát điều đó một cách cay đắng và khóc đến đời đời, bởi ngươi sẽ hối hận về tất cả những gì ngươi đã làm với Ta. Ngươi sẽ cảm thấy ăn năn về sự dấy nghịch và chống đối của mình, thậm chí ngươi sẽ úp mặt xuống đất với sự hối hận, phủ phục trước Ta và thề không bao giờ bất tuân với Ta nữa. Tuy nhiên, trong lòng ngươi, ngươi sẽ chỉ yêu mến Ta, mà không bao giờ có thể nghe tiếng Ta. Ta sẽ khiến ngươi hổ thẹn về bản thân mình.

– Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger