Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì | Trích đoạn 243

31/12/2020

Mọi người phải tuân thủ nhiều bổn phận mà họ nên thực hiện. Đây là những gì mọi người nên tuân theo, đây là những gì họ phải thực hiện. Hãy để Đức Thánh Linh làm những gì phải được làm bởi Đức Thánh Linh; con người không thể đóng vai trò gì trong đó. Con người nên tuân thủ những gì phải được thực hiện bởi con người, là những điều vốn không liên quan đến Đức Thánh Linh. Đó không gì khác chính là những điều phải được thực hiện bởi con người, và nên được tuân thủ như điều răn, giống như sự tuân thủ luật pháp trong Cựu Ước. Mặc dù bây giờ không phải là Thời đại Luật pháp, nhưng vẫn còn nhiều lời cần được tuân theo, tương tự như những lời được phán trong Thời đại Luật pháp. Những lời này không được thực hiện chỉ bằng cách dựa vào sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, mà đúng hơn, chúng là điều gì đó con người nên tuân thủ. Ví dụ: Các ngươi chớ phán xét về công tác của Đức Chúa Trời thực tế. Các ngươi chớ chống đối người được Đức Chúa Trời chứng thực. Trước mặt Đức Chúa Trời, các ngươi hãy giữ vị trí của mình và chớ bê tha. Các ngươi nên ôn hòa trong cách nói năng, và lời nói, hành động của các ngươi phải theo sự sắp đặt của người được Đức Chúa Trời chứng thực. Các ngươi nên tôn kính lời chứng của Đức Chúa Trời. Các ngươi chớ phớt lờ công tác của Đức Chúa Trời và những lời từ miệng của Ngài. Các ngươi chớ bắt chước giọng điệu và mục đích của những lời phán của Đức Chúa Trời. Ở bên ngoài, các ngươi chớ làm bất cứ điều gì rõ ràng chống đối lại người được Đức Chúa Trời chứng thực, v.v. Đây là những gì mỗi người nên tuân thủ. Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời quy định nhiều quy tắc giống với luật pháp và phải được con người tuân thủ. Thông qua điều này, Ngài chế ngự tâm tính của con người, và nhận ra được sự chân thành của họ. Chẳng hạn như những lời “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” của thời đại Cựu Ước. Những lời này không áp dụng ngày nay; vào thời điểm đó, chúng chỉ đơn thuần kìm hãm một số tâm tính bên ngoài của con người, chúng đã được sử dụng để chứng minh sự chân thành trong đức tin của con người vào Đức Chúa Trời, và là một dấu hiệu của những người tin vào Đức Chúa Trời. Mặc dù bây giờ là Thời đại Vương quốc, nhưng vẫn còn nhiều quy tắc mà con người phải tuân thủ. Các quy tắc của quá khứ không được áp dụng; và ngày nay, có rất nhiều sự thực hành phù hợp hơn để con người thực hiện, và chúng là cần thiết. Chúng không liên quan đến công việc của Đức Thánh Linh mà phải được thực hiện bởi con người.

Trong Thời đại Ân điển, nhiều thực hành của Thời đại Luật pháp đã bị loại bỏ vì những luật này không đặc biệt hiệu quả đối với công việc tại thời điểm đó. Sau khi chúng bị loại bỏ, nhiều thực hành đã được đặt ra phù hợp với thời đại, và đã trở thành nhiều quy tắc của ngày nay. Khi Đức Chúa Trời của ngày nay đến, những quy tắc này đã được miễn trừ, không còn đòi hỏi phải tuân thủ chúng nữa, và nhiều sự thực hành đã được đặt ra phù hợp với công tác của ngày nay. Ngày nay, những thực hành này không phải là những quy tắc, mà thay vào đó là để đạt được những hiệu quả; chúng thích hợp cho ngày nay – có lẽ ngày mai, chúng sẽ trở thành những quy tắc. Tóm lại, ngươi nên tuân thủ những gì có kết quả cho công tác của ngày hôm nay. Đừng chú ý đến ngày mai: Những gì được thực hiện hôm nay là vì lợi ích của ngày hôm nay. Có thể khi ngày mai đến, sẽ có những thực hành tốt hơn mà ngươi sẽ được yêu cầu thực hiện – nhưng đừng quá chú ý đến điều đó. Tốt hơn, hãy tuân thủ những điều cần tuân thủ hôm nay để tránh chống đối Đức Chúa Trời. Ngày nay, không có gì quan trọng để con người tuân thủ hơn những điều sau: Ngươi không được phỉnh nịnh Đức Chúa Trời là Đấng đứng trước mắt ngươi, hay giấu Đức Chúa Trời bất cứ điều gì. Ngươi chớ thốt ra lời nói bẩn thỉu hay kiêu ngạo trước Đức Chúa Trời đứng trước mặt ngươi. Ngươi chớ lừa dối Đức Chúa Trời trước mắt ngươi bằng những lời nói đường mật và cách nói chuyện khéo léo hòng có được lòng tin của Ngài. Ngươi chớ hành động bất kính trước Đức Chúa Trời. Ngươi hãy tuân theo tất cả những điều được phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời, và chớ chống lại, chống đối hoặc tranh cãi những lời của Ngài. Ngươi chớ diễn giải, theo ý các ngươi, những lời được phán từ miệng của Đức Chúa Trời. Ngươi nên cẩn thận miệng lưỡi của mình để tránh nó khiến ngươi trở thành con mồi cho những mưu đồ giả dối của kẻ ác. Ngươi nên canh giữ bước chân của mình để tránh vi phạm các ranh giới được Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi. Nếu ngươi vi phạm, điều này sẽ khiến ngươi đứng vào vị trí của Đức Chúa Trời và nói những lời tự phụ, khoa trương, và do đó mà ngươi sẽ trở nên bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Ngươi chớ bất cẩn truyền bá những lời được phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời, kẻo người khác chế nhạo ngươi và ma quỷ biến ngươi thành trò hề. Ngươi hãy vâng phục tất cả các công tác của Đức Chúa Trời của ngày hôm nay. Ngay cả khi ngươi không hiểu nó, ngươi chớ phán xét về nó; tất cả những gì ngươi có thể làm là tìm kiếm và thông công. Không ai được vi phạm vị trí ban đầu của Đức Chúa Trời. Ngươi không thể làm gì hơn là phụng sự Đức Chúa Trời của ngày hôm nay từ vị trí của con người. Ngươi không thể dạy Đức Chúa Trời của ngày hôm nay từ vị trí của con người – làm như vậy là sai lầm. Không ai có thể đứng ở vị trí của người được Đức Chúa Trời chứng thực; trong lời nói, hành động và suy nghĩ sâu xa nhất của ngươi, ngươi đứng ở vị trí của con người. Điều này phải được tuân thủ, đó là trách nhiệm của con người, và không ai có thể thay đổi nó; cố làm như vậy sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị. Tất cả mọi người nên ghi nhớ điều này.

– Những điều răn của thời đại mới, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger