Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì | Trích đoạn 233

16/11/2021

Ta đã bắt đầu hành động để trừng phạt những kẻ làm ác, những kẻ nắm quyền lực và những kẻ bức hại các con trai của Đức Chúa Trời. Từ giờ trở đi, quyền hành trong các sắc lệnh quản trị của Ta sẽ mãi đặt trên những ai chống đối Ta trong lòng. Hãy biết điều này! Đây là khởi đầu sự phán xét của Ta, và sẽ không có sự thương xót nào được tỏ ra cho bất kỳ ai, và cũng sẽ không ai được tha, vì Ta là Đức Chúa Trời không thiên vị thực hành sự công chính, và sẽ tốt cho hết thảy các ngươi khi nhận ra điều này.

Không phải là Ta mong muốn trừng phạt những kẻ làm ác; mà đúng hơn, đây là quả báo mà họ đã tự chuốc lấy bởi những việc làm ác của họ. Ta không khinh suất trừng phạt bất kỳ ai, mà Ta cũng không đối xử bất công với ai – Ta công chính với tất cả mọi người. Ta chắc chắn yêu các con trai Ta, và Ta chắc chắn căm ghét những kẻ xấu xa xem thường Ta; đây là nguyên tắc đằng sau các hành động của Ta. Mỗi người trong số các ngươi nên thông tỏ về các sắc lệnh quản trị của Ta; nếu các ngươi không thông tỏ, thì các ngươi sẽ không có một chút sợ hãi nào và sẽ hành động bất cẩn trước Ta. Các ngươi cũng sẽ không biết Ta muốn thành tựu điều gì, Ta muốn thành toàn điều gì, Ta muốn đạt được điều gì hoặc vương quốc của Ta cần loại người nào.

Các sắc lệnh quản trị của Ta là:

1. Bất kể ngươi là ai, nếu ngươi chống đối Ta trong lòng, thì ngươi sẽ bị phán xét.

2. Những ai Ta đã chọn sẽ được sửa dạy ngay lập tức đối với bất kỳ suy nghĩ sai trật nào.

3. Ta sẽ gạt những ai không tin Ta sang một bên. Ta sẽ cho phép chúng nói và hành động một cách bất cẩn cho đến tận cuối cùng, khi Ta sẽ triệt để trừng phạt chúng và xử lý chúng.

4. Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ những ai lúc nào cũng tin Ta. Lúc nào Ta cũng sẽ chu cấp cho họ sự sống bằng con đường cứu rỗi. Những người này sẽ có tình yêu của Ta, và họ chắc chắn sẽ không gục ngã hay lạc lối. Bất kỳ sự yếu đuối nào họ có sẽ chỉ là tạm thời, và Ta chắc chắn sẽ không nhớ những điểm yếu của họ.

5. Những ai có vẻ tin, nhưng không thực sự tin – những ai tin có một Đức Chúa Trời nhưng không tìm cầu Đấng Christ, tuy nhiên họ cũng không chống đối – đây là loại người đáng thương nhất, và qua những việc làm của Ta, Ta sẽ khiến họ nhìn nhận rõ. Thông qua các hành động của Ta, Ta sẽ cứu rỗi những người như thế và đưa họ trở lại.

6. Các con trai đầu lòng, những người đầu tiên chấp nhận danh Ta, sẽ được ban phước! Ta chắc chắn sẽ ban những phước lành tốt nhất cho các ngươi, cho phép các ngươi vui hưởng cho thỏa thích; sẽ không ai dám cản trở điều này. Hết thảy điều này hoàn toàn sắp sẵn cho các ngươi, vì đây là các sắc lệnh quản trị của Ta.

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 56, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger