Trích đoạn đặc sắc 4 của Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật”: Đức Chúa Trời sáng tạo ra thế giới

393 |21/10/2020

Sáng-thế Ký ghi lại việc Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế giới một cách kỳ diệu như thế nào trong buổi ban đầu. Đoạn phim Cơ Đốc này sẽ cho bạn thấy công việc tuyệt vời của Đức Chúa Trời trong công tác tạo dựng thế giới.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy