Nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời xót xa cho tương lai nhân loại

02/09/2021

Verse1

Vô số thay đổi đã diễn ra nơi thế gian bao la,

đại dương bồi lấp thành cánh đồng, cánh đồng ngập lụt thành đại dương.

Ngoại trừ Ngài, Đấng cai trị muôn vật trong vũ trụ,

không ai có thể đưa đường, chỉ lối cho loài người này.

Pre-Chorus1

Chẳng đấng quyền năng nào lại nhọc công hay sửa soạn vì loài người này, chẳng đấng quyền năng nào nhọc công hay sửa soạn vì loài người này,

càng chẳng ai có thể dẫn dắt họ hướng về đích đến của sự sáng

và giải phóng họ khỏi những bất công trần thế.

Chorus1

Đức Chúa Trời xót xa cho tương lai của nhân loại, Ngài buồn đau trước sự sa ngã của nhân loại,

và đau đớn khi loài người đang tiến từng bước một

về phía sự hư hoại và con đường một đi không trở lại.

Một nhân loại đã làm tan nát cõi lòng Đức Chúa Trời,

từ bỏ Ngài để tìm kiếm kẻ ác:

Liệu có ai từng nghĩ về

chiều hướng mà nhân loại ấy có thể đi theo?

Verse 2

Vì thế mà chẳng ai cảm nhận được cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời,

không ai tìm cách để làm hài lòng Đức Chúa Trời hay cố gắng để đến gần, đến gần hơn với Ngài,

chẳng ai cố gắng hiểu nỗi sầu khổ và đau đớn của Ngài.

Pre-Chorus 2

Ngay cả sau khi nghe thấy giọng nói của Đức Chúa Trời,

con người vẫn tiếp tục đi đường mình, lạc xa khỏi Đức Chúa Trời,

trốn tránh sự chăm sóc và ân điển của Ngài, xa lánh lẽ thật của Ngài,

thích bán mình cho Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời.

Chorus 2

Và ai đã từng nghĩ đến – nếu con người, con người vẫn tiếp tục ngoan cố –

Đức Chúa Trời sẽ hành động như thế nào với nhân loại này,

những kẻ đã gạt bỏ Ngài không ngoái nhìn?

Verse 3

Không ai biết rằng Đức Chúa Trời nhắc nhở và khuyên răn loài người hết lần này đến lần khác

là vì Ngài đã chuẩn bị sẵn trong tay một tai họa chưa từng có,

Ngài đã chuẩn bị sẵn trong tay một tai họa chưa từng có,

Pre-Chorus 3

một tai họa mà thể xác và linh hồn của con người, thể xác và linh hồn con người sẽ chẳng thể chịu đựng được.

Tai họa này không chỉ đơn thuần là sự trừng phạt về mặt thể xác, mà còn về mặt tâm hồn.

Chorus 3

Ngươi cần biết rằng: Khi kế hoạch của Đức Chúa Trời không thành,

khi những lời nhắc nhở, khuyên răn của Ngài không được đáp lại,

Đức Chúa Trời sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào?

Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào?

Nó sẽ không giống như bất cứ thứ gì mà một vật thọ tạo nào từng trải qua hoặc nghe đến.

Vì thế, Ngài phán rằng đây là một tai họa chưa từng có,

và sẽ không bao giờ lặp lại.

Bridge

Vì kế hoạch của Đức Chúa Trời là tạo dựng loài người chỉ duy nhất một lần,

và cứu rỗi loài người chỉ một lần này mà thôi.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Chorus 4

Do đó, không ai có thể hiểu thấu được

sự mong mỏi tha thiết và những ý định công phu

của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu rỗi nhân loại lần này.

Do đó, không ai có thể hiểu thấu được

sự mong mỏi tha thiết và những ý định công phu

của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu rỗi nhân loại lần này.

Những ý định công phu và sự mong mỏi tha thiết của Đức Chúa Trời.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger