Video nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời hy vọng nhân loại có thể tiếp tục sống

17/02/2024

Đức Chúa Trời khinh ghét nhân loại

vì họ thể hiện sự thù nghịch với Ngài,

nhưng sự quan tâm và thương xót của Ngài

dành cho con người vẫn không chút thay đổi.

Kể cả khi Ngài hủy diệt nhân loại,

lòng Ngài vẫn không thay đổi.

Khi nhân loại đã trở nên đầy sự bại hoại

và bất tuân Đức Chúa Trời đến mức độ trầm trọng,

Ngài phải hủy diệt họ theo nguyên tắc của Ngài,

và vì tâm tính cũng như thực chất của Ngài.

Nhưng vì thực chất của Ngài, Đức Chúa Trời vẫn xót thương,

vẫn muốn cứu chuộc nhân loại, để họ có thể tiếp tục sống.

Nhưng con người lại chống đối và tiếp tục bất tuân Ngài,

không chấp nhận ý định tốt và sự cứu rỗi của Ngài.

Dù cho Đức Chúa Trời kêu gọi, nhắc nhở và chu cấp,

giúp đỡ hay dung thứ họ ra sao,

thì con người cũng không hiểu hay có chút quan tâm nào,

hoặc thể hiện chút cảm kích với việc làm của Ngài.

Trong đớn đau, Ngài vẫn luôn khoan dung tột độ với con người,

Ngài vẫn chờ đợi con người quay đầu là bờ.

Nhưng khi đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn của Ngài,

Đức Chúa Trời đã không do dự làm điều mà Ngài phải làm.

Vì vậy, có một khoảng thời gian và quá trình kể từ lúc Ngài

lên kế hoạch hủy diệt nhân loại cho đến khi bắt đầu hành động.

Quá trình này hiện hữu để con người có thể hoán cải,

và đây là cơ hội cuối cùng Ngài cho con người.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời, Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời I

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger