Lời Đức Chúa Trời | Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VIII Đức Chúa Trời là nguồn sống cho muôn vật (II) (Phần 1)

03/10/2021

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger